Peti kongres iz psihiatrije

(Foto: Shutterstock)

Na nedavno končanem petem kongresu iz psihiatrije, na katerem se je zbrala vsa smetana slovenske psihiatrične stroke, so zelo podrobno obdelali zelo različne sklope ter predstavili novosti v zdravljenju in pristopih obravnave. Na novinarski konferenci, ki so jo pripravili ob dogodku, so govorci izpostavili nekatere najbolj pereče težave, s katerimi se stroka danes sooča.

To so predvsem kronični kadrovski primanjkljaji, (ne)dostopnost do ustrezne psihiatrične oskrbe in vse bolj omejeni finančni viri, ki seveda med drugim zelo močno določajo in vplivajo tudi na prvi dve točki. Da je varčevanje nujno, so se sicer strinjali vsi, a bo dolgoročno vsekakor prineslo negativne posledice na tem, še kako občutljivem področju človekovega zdravja, je opozorila Zdenka Čebašek Travnik. Dostopnost do psihiatrične oskrbe se bo zagotovo še poslabšala, ob tem, da je že zdaj v nekaterih predelih države na zelo nezavidljivi ravni. Po regijah se le ta zelo razlikuje in je izrazito najslabša v Prekmurju in na Koroškem. Svoje k slabši dostopnosti prispeva tudi plačljivost teh storitev, saj si vse več ljudi, ki bi psihiatrično obravnavo potrebovali, slednje ne morejo privoščiti zaradi ekonomskih razlogov. Čebašek Travnik je še opozorila na naraščajoč trend samomorilnosti ter več kot uspešno delovanje industrije proizvodnje alkoholnih pijač, ki je, podobno kot tobačna industrija, našla zelo uspešno tržno nišo med ženskami, zlasti mlajšimi.

Na kongresu je bil velik poudarek tudi na geriatrični obravnavi, saj so starostniki ena najhitreje naraščajočih skupin prebivalstva v Sloveniji, ki ima seveda povsem svoje specifične potrebe. Zaskrbljujoče je, da je prav v tej starostni skupini vse več samomorilnosti, pa tudi depresije, anksioznosti in drugih spremljajočih težav in bolezni, ki pa vse prepogosto ostanejo neprepoznane in spregledane, ljudje pa prepuščeni v svojih težavah samim sebi. Narašča tudi število primerov demence.

Pomembna težava je vsekakor že omenjeno prenizko število psihiatrov, ki jih je ta hip pri nas okoli dvesto, kar nas glede na število prebivalcev uvršča na sam rep med evropskimi državami. Za kakovostno in zadostno oskrbo ter potešitev vseh trenutnih potreb bi jih potrebovali vsaj še nekaj sto, so si bili enotni strokovnjaki. K sreči kljub vsem problemom stroka napreduje v znanju in ga ohranja na zelo visokem nivoju. Ima pa pred seboj tudi nekaj konkretnih strokovnih izzivov, med drugim tudi dokončno oblikovanje nacionalnega programa za duševno zdravje ter skupnostna psihiatrična obravnava, ki bi zagotovila večjo dostopnost psihiatrične oskrbe, je povedala Martina Tomori.