Mednarodna konferenca SlovenijaCoop2012 »Zadružništvo – vektor sprememb v Evropi«

  • UR
  • sobota, 13. oktober 2012

Gospodarsko raztavišče v Ljubljani, 16. in 17. oktober 2012

Z namenom spodbujanja razvoja zadružništva v Sloveniji in Evropi so na konferenco povabljeni ugledne predavatelji iz Slovenije in tujine, ki bodo poleg teoretičnih osnov in primerjalnih prednosti zadružništva predstavili številne primere dobrih praks različnih tipov zadrug v Sloveniji in svetu. Udeležbo na konferenci je potrdil tudi dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije in častni pokrovitelj Mednarodnega leta zadružništva 2012.

Konferenco organizirajo: Slovenski forum socialnega podjetništva, Institut Novum in ELDR v sodelovanju z največjim zadružnim podjetjem na svetu Mondragon iz Baskije, Zadružno zvezo Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Fundacijo Prizma in Raziskovalnim inštitutom za socialno ekonomijo RISE.

Udeležbo na konferenci so že potrdili naslednji predavatelji: Mikel Lezamiz, direktor za področje širjenja zadrug iz delavske zadruge Mondragon iz Baskije, dr. Carlo Borzaga, dekan Ekonomske fakulteta Univerze v Trentu in član upravnega odbora Evropska raziskovalne mreža EMES iz Italije, dr. Franci Avsec, strokovnjak za zadružništvo iz Zadružne zveze Slovenije, Marc Noel, direktor za razvoj zadružništva v Cooperatives Europe, Jan Olson iz Evropskega odbora za ekonomijo in socialo, dr. Andreja Črnak Meglič, predlagateljica Zakona o socialnem podjetništvu in poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, Bruno Roelants, generalni sekretar Evropskega druženja proizvodnih zadrug CECOP in avtor knjige Kapital in dolžniška past: Učenje od zadružništva v globalni krizi (Capital and the Debt Trap: Learning from Cooperatives in the Global Crisis), Teo Petričević, predsednik skupščine socialne zadruge Humana nova iz Hrvaške, Claudia Sanchez Bajo, strokovnjakinja za zadružništvo in avtorica knjige Kapital in dolžniška past: Učenje od zadružništva v globalni krizi (Capital and the Debt Trap: Learning from Cooperatives in the Global Crisis), Danica Ramšak, direktorica Koroške kmetijsko gozdarske zadruge, Loris Asquini iz zveze zadrug Legacoop FGV iz dežele Furlanije julijske krajine, odgovoren za mednarodne odnose, predsednik severno-vzhodnega okrožja Legacoop in član nacionalnega vodstva Legacoop Nordest, Roberto Sesso, član  nacionalnega upravnega sveta zveze zadrug Coop Nordest in deželni podpredsednik  Legacoop FGV iz dežele Furlanija julijska krajina, D’Andrea Calsteja, predstavnik zadrug iz mesta San Giorgio, Primož Žerjav, strokovnjak za zadružništvo iz Zadružne zveze Slovenije, Nikolaj Maver, direktor Kmetijske zadruge Tolmin, Blaž Habjan, direktor stanovanjske zadruge Zavod tovarna, Boštjan Horvat, predstavnik podjetja Oven d.o.o. in Tomaž Zver predstavnik Sončne zadruge, Bob Cannell, svetovalec za poslovanje zadrug in Gareth Nash, Co-operative and Mutual Solutions oba iz Velike Britanije, Aleksander Batič, direktor INTERSO – Inštituta za družbeno odgovornost Koper, Stanko Gaberc, direktor podružnice Zveza bank Celovec v Ljubljani, mag. Darko Cerovšek, direktor PE Dolenjska na Deželni banki Slovenija, dr. Milojka Fekonja, Zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe Dobrina, dr. Karolina Babič, predstavnica Centra alternativne in avtonomne produkcije CAAP, Lenka Puh, socialna Razvojna zadruga eTRI in Stojan Zorzenone, strokovnjak za mikrokreditiranje socialnih podjetij.
 
Število udeležencev na konferenci je omejeno. Prijavite se lahko  na elektronski naslov E: info@fsp.si. Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje do 15.10.2012. Pri prijavi navedite: ime in priimek udeleženca, naslov na katerega vam pošljemo račun za plačilo kotizacije in podatke plačnika računa (v primeru pravne osebe navedite tudi davčno številko).

Več o konferenci in programu konference si lahko preberete TUKAJ.

Marijana Jazbec

mag. Marijana Jazbec poklicna grafologinja analiza pisave

Postavi vprašanje

Mojca Cepuš

Mojca Cepuš svetovanje o prehrani Svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje, certificirana nutricistka.

Irma Kuhar

Irma Kuhar dr. med. spec. psihiatrije, psihoterapevtka, kognitivno vedenjska terapevtka

Vsi Viva strokovnjaki