Ambulanto Pro bono podprla družba MSD

  • UR
  • petek, 13. julij 2012
(Foto: Grega Žunič)

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja že več kot deset let pomaga vsem posameznikom, ki so primorani pomoč iskati v njej. Neprecenljivo delo številnih zdravnikov prostovoljcev dopolnjuje pomoč pri premagovanju socialnih stisk uporabnikov Ambulante Pro bono, k čemur prispeva tudi družba MSD. V Ambulanti je 12. julija ček v vrednosti 7.500 Evrov izvršni direktorici Slovenske filantropije Terezi Novak ter vodji ambulante zdravniku prostovoljcu dr. Aleksandru Dopliharju predal direktor MSD Mark Ypinga. 

Ambulanta Pro bono, ki so jo leta 2001 ustanovili Mestna občina Ljubljana v sodelovanju s Slovensko filantropijo, Zdravstvenim domom Ljubljana in Župnijsko Karitas Štepanja vas,  je namenjena osebam v socialni in materialni stiski, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Uporabniki ambulante Pro bono so najpogosteje brezdomci, nekateri tujci, tako imenovani »izbrisani«, delavci migranti, bivši samostojni podjetniki. 

V Ambulanti Pro bono prostovoljsko dela do 40 zdravnikov specialistov, 4 medicinske sestre in več študentov farmacije, ki skoraj tisoč ljudem nudijo brezplačno občasno in redno zdravstveno oskrbo. Vodja ambulante in zdravnik prostovoljec dr. Aleksander Doplihar je povedal, da s sodelavci že desetletje poskušajo opraviti veliko koristnega dela in je ponosen, da družba MSD že z drugo donacijo za ambulanto priznava njihovo delo in trud.  

Uporabniki ambulante so večinoma odrasli ljudje s številnimi težavami, ki jih niso znali ali mogli reševati sami. Deležni so brezplačne zdravstvene in socialne pomoči, lahko se stuširajo, dobijo sveže spodnje perilo, oblačila in obutev, po potrebi dobijo tudi zdravila in higienske pripomočke. Socialna delavka, zaposlena pri Slovenski filantropiji, jim pomaga pri urejanju zdravstvenega zavarovanja, dokumentov, nudi najrazličnejše informacije in psihosocialno pomoč, pomoč in zagovorništvo pri uveljavljanju različnih pravic v drugih institucijah, urejanju denarne socialne pomoči, ne nazadnje tudi topel pogovor veliko zaleže.

Izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak je poudarila, da ekonomske razmere v družbi vedno večje število ljudi potiskajo v težke življenjske situacije, zato je izrednega pomena, da obstaja točka, kamor se lahko zatečejo po brezplačne zdravstvene storitve, in kjer se jim bo strokovno usposobljena oseba posvetila in pomagala pri reševanju teh zapletenih situacij. »Podpora razširjeni dejavnosti ambulante, torej posvetovalnici, nam veliko pomeni, saj vsakodnevno spremljanje stisk ljudi kaže na to, da bo delovanje Ambulante v prihodnje še bolj potrebno. Zahvaljujemo se družbi MSD  kot tudi vsem posameznikom, ki so v preteklosti z donacijami podprli delovanje ambulante in omogočili dodatno socialno skrb za uporabnike.«  

Ljudi, ki ostanejo brez zdravstvenega zavarovanja, je iz dneva v dan več. Direktor družbe MSD Mark Ypinga je ob predaji simboličnega čeka povedal: "Še nikoli ni bilo delovanje ambulante za nezavarovane osebe tako pomembno, kot je danes. Pri tem imam v mislih tako brezplačno zdravstveno oskrbo kot psihosocialno pomoč, ki je prek te ambulante dostopna vsem pomoči potrebnim. Ponosni smo, da drugo leto zapored svojo družbeno odgovornost uresničujemo kot zlati donatorji ambulante Pro bono."

 

 

Galerija

Grega Žunič

Grega Žunič

Grega Žunič

Grega Žunič

Grega Žunič

Grega Žunič

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Irma Kuhar

Irma Kuhar dr. med. spec. psihiatrije, psihoterapevtka, kognitivno vedenjska terapevtka

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki