Nutrigenetski vodnik prejel zlato priznanje za inovacije

  • UR
  • sreda, 30. maj 2012

V sklopu pete tradicionalne prireditve Izzivi gospodarskega razvoja 2012, ki je potekala med 24. in 25. majem na Gospodarskem razstavišču, je so v okviru Razpisu za inovacije GZS Zbornice osrednjeslovenske regije (ZOR) podelili tudi priznanja za inovacije. Med nagrajenimi inovacijami sta Zlato priznanje prejeli tudi podjetji Studio Moderna in GenEplanet za storitev Osebna DNK analiza Wellneo:genetics. Gre za inovativno storitev prebojne narave, ki prinaša prilagojen načrt prehrane in življenjskega sloga, izdelan na podlagi genetske zasnove posameznika.

Inovacije, prijavljene na Razpis za inovacije GZS ZOR, je komisija ocenjevala po treh ključnih merilih: inventivnost, gospodarski rezultati in trajnostni vidik. Glede na to so se med najboljše prebile inovacije, ki odstopajo od že poznanih rešitev in doprinašajo uporabno vrednost za uporabnike, ki prinašajo poslovne učinke v smislu povečanja tržnega deleža, dobička, znižanja stroškov in ustvarjanja delovnih mest ter dokazujejo ugoden vpliv inovacije na trajnostni razvoj podjetja. Skupno je bilo podeljenih 29 priznanj: 3 priznanja z diplomo, 4 bronasta, 14 srebrnih in 8 zlatih priznanj.

Personalizirana prehrana na podlagi genov

Zmagovalna inovacija Osebna DNK analiza Wellneo:genetics je storitev, s pomočjo katere posameznik spozna osebne potrebe, ki mu jih narekuje genetski zapis, kar mu omogoči vzpostavitev optimalne prehrane in življenjskega sloga. Nutrigenetski vodnik preko analize posamezniku pomaga odkriti njegove potrebe po mikro in makro hranilih in pripomore k temu, da spozna delovanje svojega metabolizma in odziv na telesno aktivnost. S pomočjo molekularne diagnostike posameznik izve, ali je morebiti podedoval visok holesterol, visok krvni sladkor, šibke kosti, dovzetnost za prekomerno telesno težo, kot tudi, kako presnavlja alkohol, kofein in laktozo ter v kolikšni meri je izpostavljen oksidativnemu stresu. Prav tako odkrije svojo mišično zasnovo ter športne aktivnosti, ki so zanj najprimernejše.

Inovativna storitev osebne DNK analize temelji na dejstvu, da ima vsak posameznik drugačen genetski zapis, zaradi česar so njegove prehranske potrebe edinstvene. Posamezniku na podlagi odziva na osnovne tipe hranil in celostne obravnave vseh področij, predlaga celovito dieto in priporoča dnevni vnos kalorij, ki je prav tako prilagojen genetski zasnovi posameznika. Inovativna povezava genetske analize z individualiziranimi prehranskimi smernicami je eden ključnih korakov k vzpostavitvi prehrane ter življenjskega sloga, ki bodo pripomogli k boljšemu zdravju in počutju ter h kvalitetnejšemu življenju.


V koraku s časom …

Ideja za razvoj nutrigenetskega vodnika se je porodila direktorju podjetja genEplanet Marku Bitencu  ob opazno vedno večjem zavedanju ljudi o pomenu zdravega načina prehranjevanja in življenja nasploh. Z razvojem tehnik molekularne diagnostike je želel ljudem ponuditi storitev, s katero bi se lahko začeli prehranjevati skladno s svojim genetskim zapisom. Razvoj storitve, ki je potekal v tesnem sodelovanju z družbo Studio Moderna, je trajal približno 2 leti in pol. Ob prejetju nagrade je Marko Bitenc dejal: »Ljudje se ob današnjem načinu življenja vedno bolj zavedajo pomena pravilne prehrane, kakor tudi dejstva, da je ravno od genetskega zapisa v največji meri odvisno, kaj je za nekoga optimalno in zdravo. Zlato priznanje s strani GZS je vsekakor potrditev, da delamo v pravo smer in predstavlja veliko spodbudo za nadaljnje projekte.«

… in za pozitivne spremembe v kvaliteti življenja

Predstavnik Studia Moderna Laren Pajič je ob podelitvi priznanja izpostavil: »Inovativnost je ena od strateških usmeritev Studia Moderna od ustanovitve družbe dalje. Pri tem zasledujemo načelo odprtega partnerskega razvojnega sodelovanja z organizacijami, ki zasledujejo podobne interese in imajo komplementarne kompetence. Rezultat takšne naravnanosti je denimo zložljivo mestno kolo Bigfish, pa inovativna vzmetnica Octaspring in sedaj Osebna DNK analiza Wellneo:genetics. Vse inovacije so tudi neločljivo povezane s potrebami sodobnega uporabnika in spremembami v življenjskem slogu. Verjamemo, da bo genetska analiza marsikomu pomagala prilagoditi življenjski slog za doseganje pozitivnih sprememb v kvaliteti življenja na ravni posameznika. Nenazadnje, pa storitev Wellneo genetics za Studio Moderna predstavlja kvalitativno nadgradnjo dosedanjega programa znamke Wellneo, ki ponuja kredibilne, skrbno izbrane, zanesljive, preverjene, predvsem pa za uporabnike učinkovite rešitve s področja kozmetike, prehranskih dopolnil, nadomestkov obrokov in druge izdelke za zdravo življenje.«

O podjetju GenEplanet

Podjetje GenEplanet deluje na področju biotehnologije in je specializirano za raziskave in razvoj genetskih analiz za prognostične in diagnostične namene. V sklopu raziskovalne dejavnosti interdisciplinarno sodeluje s strokovnjaki sorodnih področij kot so farmacija, biokemija, medicina in bioinformatika. Dejavnost podjetja zajema lastne temeljne raziskave ter prenos temeljnega znanja, pridobljenega v sodelovanju z javnimi raziskovalnimi organizacijami, v aplikativne rešitve na področju humane genetike. Dolgoročno dobro počutje uporabnika je ena izmed prioritet podjetja GenEplanet.

O podjetju Studio Moderna

Ustanovljena v letu 1992 Studio Moderna danes prestavlja vodilno večkanalno platformo za e-trgovanje in direktni marketing na hitro rastočih trgih Srednje in Vzhodne Evrope, Rusije in Turčije. Platforma dosega preko 400 milijonov potrošnikov v 21 državah in vključuje vertikalno integriran model večkanalne prodaje, medijev, marketinga in distribucije, zaradi česar je Studio Moderna idealni partner za znamke, ki želijo dostopati do hitro rastočih trgov Srednje in Vzhodne Evrope. Studio Moderna razvija in prilagaja ponudbo izdelkov potrebam lokalnih trgov in uporablja svojo platformo za trženje in prodajo lastnih izdelkov in izdelkov tretjih oseb končnim potrošnikom. Ena ključnih strateških usmeritev Studia Moderna je inovativnost, ki se izkazuje v razvoju prebojnih izdelkov in storitev. Med zadnjimi inovacijskimi dosežki velja izpostaviti urbano mestno kolo Bigfish in inovacijo na področju penastih vzmetnic Dormeo Octaspring. Več informacij: studio-moderna.com

Vesna Plevnik Vodušek

Vesna Plevnik Vodušek dr. med. spec. pediatrije

Senta Frol

asist. Senta Frol dr. med., spec. nevrologije spec. nevrologije

Vsi Viva strokovnjaki