Dnevi medicinskih sester in babic uspešno zaključeni

  • ponedeljek, 14. maj 2012
Nagrajenke priznanja zlati znak in nagrade za življenjsko delo s predsednikom države.
Nagrajenke priznanja zlati znak in nagrade za življenjsko delo s predsednikom države. (Foto: Arhiv Zbornice – Zveze )

Utrinki iz prvih Dnevov medicinskih sester in babic, 9. in 10. maj 2012

Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije letos obeležuje 85. letnico svojega delovanja, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije pa 20. obletnico. Tako krovna organizacija Zbornica . Zveza ki regulira blizu 20.000 izvajalcev zdravstvene in babiške nege, od tega je preko 17.000 polnopravnih članic in članov združenja, praznuje dvojno.

Oba jubileja so obeležili z organizacijo 1. Dnevov medicinskih sester in babic (DMSB) 9. in 10. maja in s slavnostno akademijo v Cankarjevem domu v Ljubljani, katere častni pokrovitelj in govorec je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Podeljena so bila najvišja priznanja Zbornice – Zveze zlati znaki, ki so jih prejele: Marjeta Berkopec, Aleksandra Saša Horvat, Božica Hribar, Božena Istenič, Asja Jaklič, Darinka Klemenc, Vanja Kosmina Novak, Anita Prelec in Irma Rijavec. Nagrado za življenjsko delo pa je prejela Majda Šlajmer Japelj. Obrazložitve so objavljene v Utripu na spletni strani Zbornice – Zveze: zbornica-zveza.si.

Suzana Majcen Dvoršak, predsednica organizacijskega odbora DMSB, je povzela:
»V pripravo in izvedbo 1. Dnevov medicinskih sester in babic so se aktivno vključili številni člani in članice, ki delujejo pod okriljem Zbornice-Zveze v 31 strokovnih sekcijah in 11 regijskih društvih ter v Nacionalnem centru za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic.

Na stojnicah se je v obeh dnevih prireditve izvajali preko različnih 70 aktivnosti  s  področij delovanja medicinskih sester in babic, pa tudi prostočasnih dejavnosti, vezanih na zdrav življenjski slog in premagovanje stresa ali pa preprosto za druženje.

Na odprtem odru Cankarjevega doma je bilo izvedenih 27 predavanj in predstavitev, vključno z nastopi treh pevskih zborov medicinskih sester, ki delujejo pod okriljem regijskih strokovnih društev: Pomurje, Celje in Ljubljana. Oba dneva je potekala tudi krvodajalska akcija,

Priložnost za predstavitev svojega delovanja so zaznali  tudi v Inštitutu za varovanje zdravja ter v nekaterih društvih bolnikov. V okviru prireditve so se tako, tudi s pomočjo modela velikega črevesa, predstavili  iz Programa SVIT, sodelovali  so člani Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, Spominčica in drugi. Ravno v sodelovanju in predstavitvi različnih društev pacientov ter projektov, povezanih z varovanjem zdravja in ozaveščanjem o zdravju posameznikov in družbe, vidijo priložnost za razširitev znanj in dogajanja  pri organizaciji prireditve v prihodnosti.
Za obiskovalce je bilo zanimivo tudi dogajanje na ploščadi pred Cankarjevim domom, kjer so bila na ogled postavljena vozila vojaške sanitete in reševalna vozila, ki so si jih z zanimanjem ogledali tudi najmlajši.

Prireditev je imela več ciljev; ciljni skupini sta bili tako strokovna kot splošna javnost in njuna povezava. Organiziran je bil 13. simpozij zdravstvene in babiške nege, izkazal se je tudi pomen izmenjave informacij in navezave stikov s kolegi in kolegicami z drugih, njim manj poznanih strokovnih področij. Prireditev je bila namenjena tudi vsem prebivalkam in prebivalcem naše države. Odziv je bil za prvič, ko zadeva šele pridobiva na veljavi, dober. .

Galerija

Nagrajenke priznanja zlati znak in nagrade za življenjsko delo s predsednikom države. Arhiv Zbornice – Zveze

Polna dvorana in nastop združenih pevskih zborov medicinskih sester za dobrodošlico večeru. Arhiv Zbornice – Zveze

Dijakinje srednje zdravstvene šole. Arhiv Zbornice – Zveze

Aktivnosti na stojnicah Cankarjevega doma. Arhiv Zbornice – Zveze

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki