Kako vplivata na duševnost recesija in Facebook?

  • UR
  • nedelja, 13. maj 2012
Predavanje dr. Elle Arensman.
Predavanje dr. Elle Arensman.

Mednarodna konferenca TRIPLE i: potrebujemo kvalitetne medčloveške odnose

Proaktivna izmenjava mnenj, stališč in izsledkov večletnega dela sedmih svetovno priznanih strokovnjakov iz področja suicidologije in 50 udeležencev so največji uspeh tretje mednarodne konference TRIPLE i – intuition, imagination, innovation, ki je potekla 11. maja na Debelem Rtiču. Dvodnevna razprava o samomoru, v kateri so ves čas sodelovali slušatelji  iz najrazličnejših institucij, se je dotaknila vseh aktualnih tem in dejavnikov tveganja za samomor, med njimi tudi vpliva, ki ga imata recesija in Facebook. 

Na konferenci TRIPLE i so predavali najboljši strokovnjaki iz področja suicidologije iz Irske, Italije, Estonije, Španije, Norveške, Avstralije in Slovenije: dr. Ella Arensman, prof. Enrique Baca-Garcia, prof. Diego De Leo, prof. Heidi Hjelmeland, prof. Maurizio Pompili, dr. Merike Sisask in prof. Onja Tekavčič Grad.

Prvi dan konference je minil v znamenju razprav o tem, kako lahko pri preučevanju samomora uporabljamo različne raziskovalne metode ter kakšne so njihove prednosti in pomanjkljivosti. Debate, v katero so se vključevali tudi obiskovalci, so tekle tudi o tem, kateri je pomembnejši dejavnik tveganja za samomor: okoljski ali biološki dejavniki. Ugotovljeno je bilo, da so slednji sicer pomembni, vendar imajo zelo pomembno težo psihološki faktorji ter življenjski dogodki, katerim smo izpostavljeni. Največjo težo ima tako osebna zgodovina posameznika.

Predavatelji so se zato dotaknili tudi morebitnega vpliva recesije. Ugotovljeno je, da ta vpliva na posamezne skupine, v tujini ima vpliv predvsem na mlajše moške med 25 in 35 letom. V Sloveniji je sicer število samomorov v upadu od osemdesetih let, kar je še bolj opazno od leta 2000 naprej. Za sedaj enak trend velja tudi za zadnje obdobje, ko smo soočeni z recesijo, vendar smo glede samomorilnega količnika še vedno med desetimi najbolj ogroženimi državami na svetu. Za upad količnika sta zaslužni predvsem večja ozaveščenost javnosti in pestrejša politika preventivnih programov.

Drugi dan konference so predavatelji skupaj s slušatelji ugotavljali, kaj v okviru preprečevanja samomora deluje in kaj ne, ter ali je bolj učinkovito preprečevanje samomora med mladimi ali starejšimi. Facebook predstavlja problem predvsem med mladimi, saj pogosto uporabljajo ta medij za izražanje svojih stisk, vendar to ni medij, kjer bi lahko dobili pomoč. Preventiva je namreč najbolj učinkovita, če temelji na iskrenih in kvalitetnih medčloveških odnosih in tako, da pokažemo pristno skrb za bližnjega.

Med starejšimi so samomori v Sloveniji še posebej pereč problem, glavni razlog za to pa je pogosto tudi občutek osamljenosti starostnikov. Samomor je v Sloveniji in v svetu ne le eden večjih javnozdravstvenih problemov, temveč tudi pomemben in kompleksen družbeni problem, zato se je potrebno z njim ukvarjati celostno: razložiti, razumeti in posledično tudi preprečevati samomorilno vedenje ter videti tudi bližnje po samomoru.

Konferenco TRIPLE i je organiziral Slovenski center za raziskovanje samomora UP IAM skupaj s FAMNIT in z Univerzo na Primorskem, njen koncept pa izhaja iz obeležitve rojstva priznanega slovenskega suicidologa prof. Andreja Marušiča. Ta je v času svojega delovanja izhajal iz svoje intuicije in domišljije pri kreiranju inovativnih pristopov za preučevanje in preprečevanje samomora.

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Vsi Viva strokovnjaki