Ob svetovnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni poteka širša akcija ozaveščanja javnosti

  • UR
  • petek, 11. maj 2012

Svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni – 19. maj

V soboto, 19. maja 2012, obeležujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB). Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen zato izvaja širšo akcijo ozaveščanja javnosti, ki poteka pod geslom 'Trenutno odsoten – hvala za razumevanje'.

V soboto, 19. maja 2012, obeležujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB). Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen zato izvaja širšo akcijo ozaveščanja javnosti, ki poteka pod geslom 'Trenutno odsoten – hvala za razumevanje'.

Komunikacijska akcija ima namen izboljšati:
  • razumevanje in poznavanje simptomov bolezni, saj zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje lahko prepreči kasnejše zaplete in
  • razumevanje oseb s KVČB in njihovih specifičnih potreb, saj ta bolezen prizadene kakovost življenja na vseh področjih in zahteva veliko prilagoditev življenjskega sloga.

Društvo želi z akcijo pristopiti tudi k strokovni javnosti, predvsem splošnim zdravnikom in jih pozvati k hitrejšemu prepoznavanju bolezni, čim prejšnjemu diagnosticiranju in celostni obravnavi oseb s KVČB.

Na ravni celotne Evropske unije aktivnosti ob svetovnem dnevu KVČB vodi Evropska zveza društev za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis (EFCCA), katere član je tudi slovensko Društvo za KVČB.

Aktivnosti društva ob svetovnem dnevu KVČB

Zaradi vpliva bolezni na delovno in socialno življenje je ozaveščanje javnosti zelo pomembno. Društvo za KVČB zato v maju organizira večji sklop komunikacijskih aktivnosti, ki so objavljene tudi na strani društva kvcb.si.

Predstave pouličnega gledališča
Posebnost komunikacijske akcije v Sloveniji bodo kratke predstave uličnega gledališča, ki bodo mimoidočim na zanimiv način predstavile problematiko KVČB.

Te predstave društvo načrtuje v naslednjih terminih:
  • v soboto, 12. maja ob 10. 30 in ob 12.30 v središču Ljubljane (Mesarski most),
  • v torek, 15. maja ob 12.30 v središču Ljubljane (Mesarski most),
  • v petek, 18. maja ob 12.30 v središču Maribora (Grajski trg),
  • v soboto, 19. maja ob 10. 30 in ob 12.30 v središču Ljubljane (Mesarski most).

V primeru slabega vremena bodo predstave izvedene v nadomestnih terminih. Informacije o tem bodo objavljene na kvcb.si.

Srečanje v Evropskem parlamentu
Evropska zveza društev za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis (EFCCA) v Evropskem parlamentu 15. maja 2012 organizira srečanje z evropskimi poslanci, kamor je Društvo za KVČB povabilo tudi slovenske poslance.
Tema srečanja bodo dejavnosti, ki jih Društvo in EFCCA opravljajo z namenom izboljšanja pravic ljudi s KVČB, s posebnim poudarkom na enakosti pri dostopu do kakovostne nege in izkoreninjenje diskriminacije s katero se morajo ljudje s KVČB soočati vsakodnevno.

Ob srečanju bo italijanski evropski poslanec Sergio Cofferati na Evropsko komisijo uradno vložil poslansko vprašanje, kako bodo institucije Evropske unije na internacionalni ravni reševale problematiko KVČB ter kako bodo zaščitile pravice in zmanjšale diskriminacijo ljudi s KVČB. Srečanje bo potekalo v Evropskem parlamentu v torek, 15. maja 2012, med 10.30 in 13.30.

Postavitve silhuet
Med vidnejšimi komunikacijskimi aktivnostmi društva bodo še postavitve silhuet v velikosti človeka. Te silhuete, ki se bodo nahajale na bolj obiskanih prostorih in prireditvah, predstavljajo različne vloge oz. poklice ljudi (npr. zdravnik, medicinska sestra), ki morajo biti ravno tisti hip nujno odsotni zaradi odhoda na stranišče. To pojasnjuje tudi zapis, nameščen na silhueto.

V sklopu akcije bodo v nekaterih zdravstvenih domovih in različnih lokalih po Sloveniji v maju nameščeni tudi plakati (priloga), društvo pa je pripravilo tudi informativne zloženke.

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Denis Baš

Denis Baš dr.med. spec. pediatrije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki