Posvet o skupnostni psihiatriji

  • MJS
  • torek, 08. maj 2012
(Foto: Shutterstock)

V Državnem svetu je bil danes posvet o skupnostni psihiatriji, na katerem so sodelovali predstavniki različnih institucij, ki se ukvarjajo in skrbjo za duševno zdravje v Sloveniji. Skupnostna psihiatrija je pri nas novost, v razvitem svetu pa so se prvi začetki pojavili že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je povedala doc. dr. Vesna Švab, predsednica Sveta za koordinacijo skupnostne psihiatrije v RS.

Skupnostna psihiatrija je organiziranje različnih služb, ki se ukvarjajo z duševnimi bolniki (psihiatrov, socialnih delavcev, psihologov, delovnih terapevtov …) in njihov takojšnji odgovor na neposredne potrebe bolnikov in njihovih svojcev v lokalni skupnosti in regiji. Tovrstne oblike dela nikakor ne pomenijo ukinjanja ali negiranja psihiatričnih bolnišnic.

Kot so povedali govorci, so se v tovrstni obliki dela z duševnimi bolniki pokazali bistveno boljši rezultati, saj je vsak bolnik obravnavan kot celota. Celostna rehabilitacija v takšni obliki dela je boljša, bolniki pa se tudi lažje vključujejo nazaj v vsakdanje življenje. Izkušnje še kažejo, da so tudi cenovno učinkovitejše, manj je hospitalizacij, manjša je stigmatizacija.