Dan za spremembe – prostovoljske aktivnosti za povezovanje skupnosti

  • UR
  • torek, 17. april 2012
(Foto: Dreamstime)

Skupaj proti osamljenosti

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v letu 2012 že tretje leto zapored na DAN ZA SPREMEMBE poziva k organiziranju prostovoljskih aktivnosti in povezovanju skupnosti. DAN ZA SPREMEMBE spodbuja k prostovoljskim aktivnostim vsaj enkrat na leto tudi tiste posameznike, ki se s prostovoljstvom še niso srečali.

V okviru letošnjega DNEVA ZA SPREMEMBE bo 21. aprila 2012 v 70 krajih po Sloveniji potekalo več kot 120 prostovoljskih aktivnosti, ki bodo ob posamičnih dogodkih združile različna društva, šole, domove za starejše in občine. Osamljenost bomo premagovali s številnimi družabnimi dogodki, ki bodo kulturno obarvani ali pa bodo ljudi povezali preko igranja športnih in družabnih iger. Namen vseh dogodkov je povezati skupnost, priti do ljudi, ki so osamljeni, in skozi prostovoljstvo spodbujati solidarnost.

Z akcijo se širi krog prostovoljcev, ki so pripravljeni svoji lokalni skupnosti podariti svoj čas in tako storiti nekaj pozitivnega za skupnost. V evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti je DAN ZA SPREMEMBE tudi priložnost, da spodbudimo solidarnost med različnimi generacijami.

Tema letošnje akcije je premagovanje osamljenosti, saj je v bogati, materialistično usmerjeni družbi tudi veliko osamljenih ljudi. »Osamljenost pomeni biti sam, brez drugih, ki bi priskočili na pomoč, ko je treba. Brez prijateljev, s katerimi klepetamo, se prerekamo, argumentiramo in smejemo, brez sorodnikov, s katerimi praznujemo, se spominjamo, obujamo dogodke od zgodnje mladosti dalje, brez ljudi, ki jim povemo svoje stiske in zaupamo intimne misli. Pomeni tudi, da nas nihče ne najde, če v stanovanju pademo in se ne moremo pobrati, če zbolimo in potrebujemo nego, če od samote in osamljenosti ne vidimo izhoda in pomislimo, da tako življenje nima nobenega smisla,« o osamljenosti razmišlja dr. Vesna Leskošek s Fakultete za socialno delo. »V osamljenosti ni nič romantičnega, ker je drugačna od samote in tišine, ki si jo pogosto želimo, da bi se umirili in odmaknili od tega hitrega in odgovornega življenja. Takšna samota pride prav in je prostovoljna, je naša želja. Osamljenost pa je najpogosteje posledica spleta življenjskih okoliščin, ki so nas osamile in potrgale vezi z drugimi.«

21. aprila zato ne bomo le govorili o solidarnosti, povezovanju in vključevanju, temveč bomo prostovoljci in prostovoljke po vsej Sloveniji s konkretnimi dejanji odgovorno soustvarjali svoje okolje. Morda se bodo stkale nove vezi in 'rodili' novi prostovoljci, ki bodo delo, začeto 21. aprila, nadaljevali tudi v prihodnje.

Akcije na Slovenski filantropiji pripravljajo v sodelovanju z različnimi nevladnimi organizacijami, šolami, drugimi javnimi zavodi in občinami. Kar v 70 krajih po Sloveniji bo potekalo več kot 120 dogodkov, ki pa bodo združili veliko več organizacij, saj sta se pri posamičnem dogodku povezali vsaj dve organizaciji, večinoma pa tudi več. Mnoge lokalne skupnosti in društva, ki v njih delujejo, se torej zavedajo, da lahko prav s prostovoljstvom spreminjajo stvari na bolje. V lokalnih okoljih najbolje poznajo probleme, ki spremljajo življenja osamljenih in hkrati vedo, da ni potrebno veliko, da se ljudem ponudi drugačen dan, dan v dobri družbi.

Pet dni pred akcijo Slovenska filantropija poziva vse prebivalke in prebivalce Slovenije, da na DAN ZA SPREMEMBE stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci pod skupnim geslom: Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti!


Aktivnosti po Sloveniji

Z organizacijo posebnih dogodkov so se vključili prostovoljci s številnih šol, ki že tekom leta pridno obiskujejo starejše in jim popestrijo popoldneve v domovih za starejše ali na oddaljenih in osamljenih domovanjih.

V Postojni organizirajo dogodek z naslovom "Stopimo skupaj in preprečimo izključevanje", ki je namenjen vključevanju socialno ranljivejših skupin v lokalno skupnost. Pobudnika sta Šent- Slovensko združenje za duševno zdravje in Šentprima-Zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov, povezali pa so se s prostovoljci iz Zdravstvene šole Postojna, ki bodo najranljivejše posameznike odšli iskati na dom in jih pospremili na dogodek. Sodelovali bodo tudi z Društvom Vita Pivka, s Plesno skupino Pike, Domom za upokojence Postojna, Taborniki ter Turističnem društvom Postojna in s čezmejno glasbeno skupino The Free Tones iz Gorice in Nove Gorice. Dogodek je mišljen kot glasbena in plesna prireditev v večerni urah, kjer se bodo lahko ljudje zabavali, družili, predvsem pa socialno ranljivejši posamezniki navezali stike z lokalno skupnostjo in s tem naredili korak naprej v boju proti osamljenosti.

Da je bolezen lahko razlog za osamljenost, dokazuje tudi pobuda iz Logatca. Povezale so se mame, ki na DAN ZA SPREMEMBE prirejajo reciklažno in dobrodelno prodajo in dražbo oblačil znanih Slovenk in Slovencev, katere izkupiček bo šel trem logaškim družinam, ki jih je prizadela huda bolezen.

V soboto, 21. aprila, od 9. do 13 ure tako vabijo vse posameznike in posameznice, ki verjamejo v  odgovorno potrošništvo, solidarnost in pozitivne spremembe, da se zglasijo na terasi Gostišča Jeršin v Logatcu, kjer bodo ob 11. uri lahko dražili oblačila znanih Slovenk in Slovencev. Dražbo bo vodil Miha Brajnik in bo dobrodelnemu dogodku s posebnimi gosti dodal še tisti družabni naboj, ki bo skupnost lažje povezal tudi v prihodnje.  

V Mestni občini Maribor so k aktivnostim druženja s starejšimi občani v domovih za starejše in sprehajanju z živalmi iz zavetišča za živali povabili zaposlene v Mestni upravi MOM, Upravni enoti Maribor, javnih podjetij in zavodih ter mestne svetnike.

Več informacij na filantropija.org in na prostovoljstvo.org.

 

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki