Izjava Zbornice kliničnih psihologov ob izidu referenduma o Družinskem zakoniku

(Foto: Jupiterimages)

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije ocenjuje izid referenduma predvsem kot posledico predreferendumske kampanje nasprotnikov družinskega zakonika, ki je temeljila na utrjevanju predsodkov ter vzbujanju strahu pred drugačnim in neznanim. S tem izidom za zdaj slovenska družba izgublja priložnost za priznavanje raznolikosti družinskega življenja in za bolj izenačene možnosti staršev iz manj pogostih oblik družin pri skrbi za svoje otroke. Prav tako je referendumska odločitev onemogočila učinkovitejšo sistemsko ureditev strokovne podpore in pravne zaščite družinam, ki v določenem obdobju ne zmorejo več zagotavljati ustreznih razmer za razvoj otrok, ki živijo v njih.

Pri Zbornici kliničnih psihologov so tako prepričani, da so se z vrhuncem predreferendumske kampanje predsodki do drugačnosti še okrepili, namesto da bi bila prav to priložnost za začetek procesa destigmatizacije ljudi, ki živijo v kateri od manj običajnih skupnosti. Posebej opozarjajo, da je raven razprave v predreferendumski  kampanji globoko negativno posegla v intimna življenja odraslih in otrok, ki ne živijo v klasični skupnosti mama, oče in njuni biološki otroci. Zagovorniki referenduma so s skrajnimi izključevalnimi stališči kot edino normalno in naravno tako rekoč predpisali biološko povezanost družinskih članov ter prisotnost matere in očeta, vse ostale družine pa vrednotijo kot manj primerne.

Predsednica zbornice asist. mag. Sana Čoderl, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. še opozarja: »Številni otroci in odrasli se soočajo z izzivi sprejemanja drugačnosti od tovrstne norme – družine z otroki, rojenimi z biomedicinsko pomočjo s pomočjo donatorske celice in s posvojenimi otroki, enostarševske družine, ki so lahko bodisi posledica ločitve staršev bodisi smrti, hude bolezni ali drugih razlogov za odsotnost enega od staršev, rejniške družine in družine, v katerih za otroke skrbijo stari starši ali drugi sorodniki, družine istospolnih partnerjev.  Marsikatera teh družin se že tako spoprijema s številnimi stiskami, ki jih družbena klima, ustvarjena ob referendumu o družinskem zakoniku, samo še poglablja.»

Kot posebno neprimerne ocenjujejo javne nastope nekaterih posameznikov, ki so pri nasprotovanju zakoniku in izražanju svojih osebnih prepričanj zlorabljali sklicevanje na psihološko stroko, ob tem pa niso zastopali stališč nobenega od psiholoških strokovnih združenj. Na Zbornici kliničnih psihologov so s sopodpisniki izjavo podpore osnovali na ugotovitvah številnih znanstvenih empiričnih raziskav ter na podlagi izkušenj iz vsakodnevne klinične prakse, v zakoniku pa so prepoznali dobre rešitve za urejanje družinskih odnosov in zaščito otrok, ki jih zdaj žal ne bo.

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki