Prepoznajmo slabovidnost pravočasno

  • NP
  • nedelja, 20. november 2011
(Foto: Jupiterimages)

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je novembra organizirala okroglo mizo na temo pravočasnega prepoznavanja slabovidnosti in ukrepov za njeno obvladovanje. ZDSSS so se pridružili strokovnjaki na področju oftalmologije, optometrije in tiflopedagogike iz Slovenije in tujine. "Slabovidnosti se pogosto ne zavedajo niti vsi, ki delajo v zdravstvu, niti družine prizadetih in pogosto celo prizadeti sami ne.

To povzroča velike osebne stiske in probleme v družinah in pri delu, državi pa ogromne stroške," je opozoril Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS. Po mnenju udeležencev ukrepi, ki bi lahko preprečili slabovidnost, niso zelo dragi in zapleteni, a jih v Sloveniji v praksi ne izvajamo, zato je tudi zavedanje o tej problematiki na izredno nizki ravni. Oftalmologinji doc. dr. Mirna Štabuc Šilih in asist. mag. Nataša Vidovič Valentinčič sta poudarili, da se težave začnejo pri odkrivanju oseb z okvaro vida, saj mnogi, ki se s tem soočijo, ne pridejo v ambulanto ali pridejo prepozno.

To bi lahko rešili s preventivnimi presejalnimi testi. Dober primer obravnave in urejenosti področja slabovidnosti na Švedskem sta ga predstavila prof. dr. Jörgen Gustafsson in Krister Inde. Po njunem mnenju je s slabovidnostjo, ki je obravnavana na primeren način, mogoče polno in kreativno ter predvsem neodvisno živeti. "Želimo, da je obravnava slabovidnosti razumljena kot rock'n'roll in ne kot dolgočasna pomoč ljudem v stiski. Na Švedskem smo tako med drugim namesto šol za slepe in slabovidne otroke začeli odpirati centre za vid. Tam je na voljo celovita rehabilitacija, tudi pomoč na čustveni ravni, da se posameznik lažje sooči s pešanjem vida, kot tudi pomoč pri načrtovanju poklicne kariere. Tako ostanejo ljudje kljub pešanju vida delovno in družbeni aktivni in samostojni