5. obletnica kampanje “Starost zahteva akcijo”

  • UR
  • torek, 27. september 2011
(Foto: Dreamstime)

1. oktober, ki ga je OZN proglasil za svetovni dan starejših, bo v letošnjem letu v kar 56 državah obeležen z aktivnostmi, ki potekajo v okviru svetovne kampanje Starost zahteva akcijo (Age Demands Action – ADA).

Kampanja ADA je globalna civilnodružbena iniciativa, ki poteka že peto leto zapored. V tem času je število vključenih držav naraslo z začetnih 26 na že omenjenih 56.

Kampanjo v sodelovanju z lokalnimi partnerji vodi britanska nevladna organizacija Help Age International. V Sloveniji aktivnosti ADA vodi Slovenska filantropija v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Sodelujoče organizacije starejše prepoznavamo kot specifičen in ranljiv, pogosto žal spregledan segment prebivalstva, ki potrebuje prilagojene rešitve in pozornost tako države kakor lokalne skupnosti. Zato ADA poteka po načelu starejši za starejše: starejšim državljanom želi omogočiti, da z lastnim glasom politikom in drugim odločevalcem v pristojnih ustanovah predstavijo aktualne težave, s katerimi se soočajo v svojem okolju, in obenem predlagajo konkretne in uresničljive rešitve, ki temeljijo na njihovih potrebah, željah in pričakovanjih.

Letošnje aktivnosti ADA v Sloveniji vključujejo organizacijo in sodelovanje v več javnih prireditvah. Osrednje aktivnosti osveščanja javnosti bodo potekale na Festivalu 3. življenjskega obdobja (Cankarjev dom, 27.-29.9.) in Študentski areni (Gospodarsko razstavišče, 18.-20.10.) v Ljubljani. Osrednji dogodek letošnje kampanje v Sloveniji pa predstavlja delovno srečanje na temo »Humanitarno delo starejših in za starejše v Sloveniji«, ki bo v organizaciji ZDUS in ob sodelovanju Slovenske filantropije potekalo 5. oktobra v Izoli (hotel Delfin). Na srečanju bodo predstavniki in člani upokojenskih društev in različnih organizacij, ki se aktivno ukvarjajo s temami povezanimi s starejšimi, aktivno iskali najučinkovitejše načine prepoznavanja in reševanja najbolj perečih težav, s katerimi se soočajo starejši v Sloveniji in tudi širše (s poudarkom na državah v razvoju).


Več o kampanji ADA

V Sloveniji, kot tudi drugod po svetu, starejši sodijo med najbolj ranljive in najrevnejše skupine prebivalstva. Problematike, povezane s skrbjo za starejše, občasno obravnavajo  tudi slovenski mediji, zelo malo medijskega prostora pa je posvečeno vprašanjem povezanim z aktivnim vključevanjem  starejših v življenje in razvoj tako lokalne skupnosti, kakor tudi širše družbe. Eden izmed osrednjih ciljev kampanje ADA je zato opomniti oblikovalce pristojnih politik (kakor tudi širšo javnost), da starejši s svojim izkušnjami, znanjem, skrbjo za bližnje in za skupnost predstavljajo nenadomestljiv razvojni vir, ki pa vse prepogosto ostaja prezrt in neizrabljen.

ADA je tudi izraz solidarnosti med starejšimi vsega sveta. Starejši v državah Evropske unije aktivno osveščajo tvorce evropskih razvojnih politik in jih opominjajo, da je potrebno v evropske razvojne smernice in programe vključiti tudi starejše v državah v razvoju. Ne le zato, ker so ena najbolj ranljivih skupin, ali zato, ker delež starejših hitro narašča po vsem svetu (do leta 2050 bo 80 % vseh Zemljanov, starejših od 60 let, živelo v današnjih državah v razvoju!); starejši morajo postati del razvojnih strategij tudi ali predvsem zato, ker predstavljajo pomemben steber svojih družin in lokalnih skupnosti, s tem pa tudi enega izmed (potencialnih) nosilcev razvoja in odpravljanja revščine v državah v razvoju in na globalni ravni. Zavedati se moramo, da bo z nadaljnjim izključevanjem tako številčnega in z različnimi (človeškimi) resursi bogatega dela prebivalstva težko doseči razvoj, kakor ga je OZN definiral v Milenijskih ciljih. Več informacij in podatkov o vlogi starejših v razvojnih aktivnostih najdete v brošuri »Evropa: v vodilni vlogi«.

Da starejši čedalje bolj postajajo del populacije, ki ga preprosto ne bo več mogoče ignorirati, kažejo tudi naslednji podatki:

  • Trenutna svetovna populacija šteje približno 6,9 milijarde prebivalcev. 793 milijonov jih šteje 60 ali več let.
  • Demografske napovedi predvidevajo, da bo do leta 2050 na svetu več kot 2 milijardi ljudi, starejših od 60 let.
  • Že do leta 2015 bo število prebivalcev, starejših od 60 let, večje od števila otrok starih do 14 let.

Ob tem ne gre spregledati dejstva, da že danes nekaj več kot 100 milijonov starejših živi v revščini.

Kampanja ADA je osredotočena prav na izboljšanje položaja tistih starejših ljudi, ki živijo v najtežjih razmerah in so najbolj marginalizirani in zapostavljeni v svojem okolju! Za marsikatero starejšo osebo je sodelovanje v aktivnostih ADA edina priložnost za udeležbo v demokratičnem procesu in participacijo v iskanju pravičnih in trajnostnih rešitev (globalnega) družbenega razvoja!

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki