Ob svetovnem dnevu kontracepcije

  • NP
  • petek, 23. september 2011
(Foto: Diana Anđelić)

»Tvoje življenje. Tvoja odgovornost. Poskrbi za kontracepcijo.«

Letošnji svetovni dan kontracepcije, ki ga obeležujemo 26. septembra, je usmerjen k mladim, ki so ena izmed najbolj ranljivih skupin za neželeno nosečnost, in poteka pod geslom "Tvoje življenje. Tvoja odgovornost. Poskrbi za kontracepcijo." Svetovni dan kontracepcije je del pobude za odgovorno spolnost s ciljem, da naj bi bila vsaka nosečnost načrtovana. Večina mladih v Sloveniji nedolžnost izgubi pri 16 letih, kontracepcijo jih pri prvem spolnem odnosu uporabi le 25 odstotkov. Hkrati je svetovni dan kontracepcije namenjen spodbujanju varne spolnosti in preprečevanju prenosljivih spolnih bolezni.

Dostop do kontracepcije in preprečevanje neželene nosečnosti je ena izmed temeljih reproduktivnih pravic. Na globalni ravni je kontracepcija ključna za zmanjševanje smrtnosti in obolevnosti žensk zaradi neželenih nosečnosti. Na ta način se izboljšuje zdravje žensk in posredno tudi njihovih družin.

Slovenija ima glede na EU najnižji delež nosečnosti pri mladostnicah

Prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., z Ginekološke klinike UKC Ljubljana je povedala, »da je s strokovno dejavnostjo slovenskih ginekologov in drugih zdravnikov in zdravstvenih delavcev ter učiteljev v zadnjih desetletjih Slovenija iz povprečne evropske države postala država z eno od najnižjih dovoljenih splavnosti med mladostnicami ter z najnižjim deležem nosečnosti pri mladostnicah v Evropski uniji. To je uspeh, na katerega smo lahko vsi skupaj upravičeno ponosni.«      

Uporaba kontracepcije narašča

Uporaba zanesljive kontracepcije, kamor sodijo hormonska kontracepcija, maternični vložek, kondom in sterilizacija, v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih vztrajno narašča. Po približnih ocenah uporablja hormonsko kontracepcijo 40 %, maternični vložek 10 % in kondom 30 % parov, steriliziranih pa je približno 3 % žensk in moških. Ob tem upada dovoljena splavnost, kot pokazatelj neželene nosečnosti. Tako je dovoljena splavnost v Sloveniji upadla iz 40,1/1000 žensk starih 15-49 let v letu 1981 na 9,6/1000 žensk starih 15-49 let v letu 2009. Ob tem se je rodnost, ki je bila v zadnjih desetletjih najnižja leta 1999 (33,6/1000 žensk starih 15-49 let), do leta 2009 zvišala na 44,7/1000 žensk starih 15-49 let in tako dosegla vrednosti, ki smo jih v Sloveniji beležili okrog leta 1990.

V Sloveniji torej beležimo večjo rabo kontracepcije, upadanje splavnosti in porast rodnosti. Za primerjavo je potrebno poudariti, da medtem ko dovoljena splavnost v Sloveniji vseskozi upada (prav tako v drugih srednjeevropskih državah), od leta 2000 pa se je v severnoevropskih državah  zvišala za 5 %, v južnoevropskih državah pa za 11 %.
Uspešno preprečevanje neželene nosečnosti v Sloveniji lahko zagotovo pripišemo dostopnosti kontracepcijskih metod, saj so vse najpomembnejše zanesljive kontracepcijske metode (hormonska kontracepcija, maternični vložek s hormonom ali bakrom, sterilizacija), polno krite  iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. V Evropski uniji smo namreč edina država, ki polno krije vse naštete kontracepcijske metode.

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Bogdan Ambrožič

dr. Bogdan Ambrožič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki