V UKCL podelili certifikate nacionalnih poklicnih kvalifikacij zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka

  • UR
  • četrtek, 22. september 2011
(Foto: Diana Anđelić)

Prejemnikom, bilo jih je okoli osemdeset, je čestitalo celotno vodstvo UKCL

Današnji dan je bil za slovenske reševalce v zdravstvu še posebej slavnosten, saj je okoli osemdeset članov iz rok vodstva Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije (Zbornica – Zveza) prejelo prve certifikate za nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. Za uvedbo nacionalnih poklicnih kvalifikacij so si v Reševalni postaji UKCL skupaj s Sekcijo reševalcev v zdravstvu, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, prizadevali že dlje časa, z današnjo podelitvijo pa so ta postopek uspešno zaključili.

»Z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami (NPK) bomo lahko v reševalni službi dvignili kvaliteto in uredili pravice in dolžnosti določenega števila zaposlenih. Breme izobraževanja zdravstvenih tehnikov/ tehnikov zdravstvene nege za delo v reševalni službi, ki je bilo do sedaj na plečih delodajalca in je lahko trajalo tudi kakšno leto, bo v prihodnje odpravljeno,« je ob tej priložnosti dejal Andej Fink, vodja Reševalne službe UKCL.

Gre torej za temeljni profil zaposlenih v reševalni službi v prihodnosti. Z NPK zaposleni torej ne pridobijo formalne stopnje izobrazbe, zgolj  dobijo certifikat, ki pomaga premostiti neskladje med formalnim in dejanskim statusom. Ker gre za zahtevnejše delo od trenutno priznane zahtevnosti, je NPK tudi podlaga, da se reševalcu omogoči bolj pravično plačilo za njegovo delo. Nacionalna poklicna kvalifikacija tako ni oblika formalnega izobraževanja, temveč sistem certificiranja, s katerim tehnik zdravstvene nege/zdravstveni tehnik pridobi javno veljavno potrdilo o usposobljenosti za opravljanje poklica (dokaže oz. pridobi znanje in veščine).

Tej listini pravimo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije.»UKCL na vseh področjih, tudi na področju reševalne službe, skuša igrati eno od vodilnih vlog pri razvoju in napredku. Ponosni smo, da danes podeljujemo prve certifikate, za katere so si reševalci prizadevali z tolikšno vnemo,« je dejal generalni direktor UKCL, mag. Simon Vrhunec. Kako velik pomen ima v zdravstveni obravnavi predbolnišnična nujna medicinska pomoč, je spregovorila strokovna direktorica, prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, glavna medicinska sestra, Erna Kos Grabnar, pa je orisala pomen zdravstvene nege, ki aktivno sodeluje pri oblikovanju slike UKCL kot ene od vodilnih strokovnih ustanov na področju zdravstva v Sloveniji. Zbrane so nagovorili in jim čestitali še ostali vidni predstavniki iz področja zdravstva.