S posveta o uporabi energetskih virov na zelenem delovnem mestu

  • UR
  • četrtek, 15. september 2011

Potencial za uporabo obnovljivih energetskih virov je veliko

Na Fakulteti za energetiko Velenje je danes potekal posvet o uporabi energetskih virov na zelenem delovnem mestu. To je že drugi posvet, ki ga je je organizirala Fundacija Utrip v okviru gibanja Lifestyle natural ta mesec. S projektom Zelena delovna mesta bodo  septembra organizirali še dva posveta, katerih cilj je ozaveščanje o pomeni zelenih delovnih mest in različnih možnostih in priložnostih, ki jih prinašajo za trg delovne sile. Tokratni posvet je bil namenjen vzpostavitvi konstruktivne izmenjave mnenj o trenutnih stanjih in trendih, ki se kažejo na področju trajnostno naravnanih tematik v energetiki. Sodelovali so predstavniki izobraževalnega sektorja, energetske agencije, podjetja in nevladne organizacije.

 

Razpravo je povezovala Alenka Žumbar Klopčič, novinarka in urednica spletnega portala Energetika.net ter predstavila je čiste obnovljive energetske vire.

Boštjan Krajnc, direktor agencije KSSENA Velenje, se je dotaknil energetskih virov in pomembnosti podpornega okolja za zelena delovna mesta. Še vedno namreč okolje premalo podpira projekte začrtovanja obnovljivih energetskih virov v prostor. Govoril je tudi o problematiki birokacije in o premajhnem zanimanju države do vpliva energetskih virov na okolje.

Družbo Gejzir d.o.o. je zastopal direktor, dr. Peter Kralj, ki je se je uvodoma spraševal, ali sploh želimo živeti zeleno – "vse je mogoče, v kolikor imamo interes in voljo".  Kot problematično je izpostavil uporabno velenjskega premoga, v katerem je najti radioaktiven uran, ter gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Presmeriti se je potrebno na obnovljive vire energije. Še vedno premalo izkoriščamo biomaso, potencial pa je v Sloveniji tudi v solarni in veterni energiji ter hidroelektrarnah.

Dr. Andrej Predin, dekan Fakultete za energetiko Velenje, se je osredotočil na problematiko države, ki še vedno premalo pripravlja okolje za lažje življenje v njem. Ne verjame, da bomo obnovljive vire vzpostavili pred letom 2050, saj se energetika še ne more dovolj hitro razvijati trajnostno. Pomembno pa je, da mladi prevzemajo pobude za celostne rešitve današnje družbe; na ta način jih vzgajajo tudi na fakulteti.

Strokovnjaki so zaključili, da ima Slovenija velik potencial, vendar je potrebno doseči čim večje vključevanje države, umestiti delovna mesta v primerno okolje in prostor ter tako vzpostaviti rešitev za ozelenitev delovnih mest.

Razpravo so govorniki končali z mislijo, da je o pomenu energetskih virov na delovnem mestu potrebno izobraževati in ozaveščati ljudi že od malih nog. Pomembno je tudi vključevati državo, da bo podprla takšna prizadevanja za bolj trajnostni razvoj Slovenije. Želijo jo pozvati, naj ustvarja okolje, ki zagotavlja zelena delovna mesta. Časa za pogovore ni več, čas je za konkretno akcijo in delovanje v smeri rešitev problemov. Za konec so govorniki podali tudi oceno zelenosti delovnih mest v Sloveniji, ki po njihovem mnenju na lestvici od 1 do 10 v povprečju znaša 4.

O projektu Zelena delovna mesta

Lifestyle natural želi s projektom ozaveščati ljudi o pomembnosti načina življenja na delovnem mestu. S pomočjo vrhunskih strokovnjakov s področja kmetijstva, energetike, turizma in zdravja, lokalnih skupnosti, podjetij in drugih pomembnih posameznikov bodo skupaj odgovarjali na vprašanja, ali in kako je delovno mesto v družbi lahko zeleno.

Prvi naslednji koraki projekta sta še dva tematska posveta na temo zelenega turizma (20. september v prostorih Slovenske turistične organizacije v Ljubljani) in zelenih delovnih mest v zdravju (22. september v prostorih Fakultete za management, Univerza na Primorskem) na delovnem mestu. Zaključna konferenca z naslovom Zelena delovna mesta – realnost ali utopija? bo 7. oktobra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v okviru sejma Narava in zdravje.

S konferenco želijo ozeleniti delovna mesta ter začrtati in opozoriti na rešitve iz gospodarske, socialne in okoljske krize. Po izvedbi konference v  Lifestyle natural pripravljajo še druge aktivnosti – v letu 2011 nameravajo izvesti štiri pilotne primere ozelenitve delovnih mest v različnih sektorjih, v letih 2012 pa certificiranje in podeliti priznanja Naj zeleno delovno mesto. Uvedli bodo tudi bazo zelenih delovnih mest, v letih 2012 in 2013 pa pripravili zeleni inkubator. Več informacij o projektu na www.l-n.si.