S posveta o zelenih delovnih mestih

  • NP
  • četrtek, 15. september 2011

Priložnosti za zelena delovna mesta v kmetijstvu

V Centru za zdravo in varno hrano v Murski Soboti je 13. septembra potekal prvi posvet o zelenih delovnih mestih, ki ga je organizirala Fundacija Utrip v okviru gibanja Lifestyle natural – tokrat o priložnostih v kmetijstvu. S projektom Zelena delovna mesta bodo v septembru organizirali več okroglih miz s posebnimi tematikami, poleg kmetijstva se bodo posebej posvetili še energetskim virom, turizmu in zdravju. Namen okroglih miz je ozavestiti širšo javnost o pomenu zelenih delovnih mest in različnih možnostih in priložnostih, ki jih prinašajo za trg delovne sile.

Tokratni posvet je bil namenjen vzpostavitvi konstruktivne izmenjave mnenj o trenutnih stanjih in trendih, ki se kažejo na področju trajnostno naravnanih tematik v kmetijstvu. Sodelovali so predstavniki ministrstva, gospodarskega kmetijskega sektorja, nevladnih organizacij ter medijev, prav tako so se v pogovor vključevali tudi pomembni predstavniki občin iz publike.

Razpravo je povezovala mag. Tatjana Čop, novinarka in urednica Kmetijske založbe Slovenije. Predstavila je razvoj in izvajanje zastavljene tematike v tujini, s poudarkom na ZDA; predsednik Barack Obama je namreč v predvolilni kampanji v načrtih za naslednje desetletje obljubil vlaganje v obnovljive vire v višini 15 milijard letno in pet milijonov novih zelenih delovnih mest.

Marko Slavič, ekološki kmetovalec iz Vile natura, je uvodoma sporočil, kako bogato je ekološko kmetijstvo in je v primerjavi s konvencionalnem več lastnega vložka, več dela in osebnega nadzora nad pridelki.

Z drugega vidika se mu je pridružil mag. Peter Polanič, predsednik uprave Panvita, ki ima okoli 600 zaposlenih. Niso vsa delovna mesta zelena, vendar pa Polanič zatrjuje, da je veliko delovnih mest v Panviti zelenih. Z rednimi izobraževanji namreč osveščajo ljudi o pomembnosti okoljske politike in o načinu delovanja v družbi.  Polanič zatrjuje, da je tudi konvencionalno kmetijstvo še vedno pomembno, hkrati pa nudi možnost tudi drugačnega, ekološko usmerjenega kmetijstva.

Dr. Dušica Majer je povedala, da je z vidika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije vsekakor nekaj potrebno spremeniti na samih delovnih mestih, da bodo postala bolj zelena. Vsekakor pa se sami zavzemajo za okoljsko rešitev problemov, ki nastajajo v kmetijski panogi, še posebej odpadnih folij, kar je potrebno reševati tudi z občinami. Mnogo bo še potrebno storiti, razvoj je trajnostni.

Dr. Boštjan Kos je kot vodja Oddelka za izvajanje Programa razvoja podeželja z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, govoril o tem, da je ozelenitev delovnih mest vsekakor vredno razmisleka, dostikrat pa sami v ministrstvu nimajo te pristojnosti. Sam sicer ocenjuje, da njegovo delovno mesto še vedno ni dovolj zeleno. Hkrati pa se je strinjal, da bi bilo smiselno v razpise uvesti ne le število delovnih mesta ampak tudi kvaliteto delovnih mest. Veliko priložnost vidi v povezovanju različnih vladnih institucij in pozdravlja projekt gibanja Lifestyle natural, saj so tovrstni »produkti« potrebni za nadaljnji razvoj.
Članek se nadaljuje »


Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki