Predstavitve programa Svit v Velenju, Radečah in Bistrici ob Sotli

  • UR
  • torek, 21. junij 2011
(Foto: Dreamstime)

Poudarjeno je zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka

Z Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, ki je regijski koordinator dejavnosti v okviru nacionalnega preventivnega programa Svit na Celjskem, so sporočili, da se bodo v regiji do konca tedna zvrstile tri predstavitve z modelom debelega črevesa. Te predstavitve bodo v Velenju, Radečah in Bistrici ob Sotli. Dogodki so namenjeni informiranju in osveščanju prebivalcev o zgodnjem in pravočasnem odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.

Predstavitve programa Svit s prikazom napihljivega modela debelega črevesa:
  • Velenje, v petek, 24. junija 2011, od 10. do 17. ure, na Titovem trgu, v okviru prireditve Skok v poletje. Organizator: Zdravstveni dom Velenje v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS.
  • Radeče, v soboto, 25. junija 2011, od 10. do 17. ure, v okviru Dnevov splavarjenja na reki Savi. Organizator: Zdravstveni dom Radeče v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS.
  • Bistrica ob Sotli, v nedeljo, 26. junija 2011, od 8. do 15. ure, v okviru Petrovega sejma. Organizatorji dogodka: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, ambulanta družinske medicine Franc Božiček, Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in Inštitut za varovanje zdravja RS. Dogodek bo podprla Občina Bistrica ob Sotli.

»Z napihljivim modelom debelega črevesa, ki je dovolj velik učni pripomoček, da se lahko skozenj sprehodimo, skušamo prebivalcem približati razlago o delovanju debelega črevesa ter morebitnih bolezenskih spremembah. Posameznik, ki se sprehodi skozi model, si lahko ogleda podobne spremembe, kakršne sicer vidi zdravnik specialist pri kolonoskopiji, torej pri pregledu debelega črevesa. Na ta način skušamo preiskavo približati ljudem in jih poučiti o njenih prednostih.

Kolonoskopija je izjemno koristna preiskava, s katero lahko odkrijemo predrakave spremembe na debelem črevesu ali danki že tedaj, ko še ne čutimo nobenih zdravstvenih težav,« je povedala Tatjana Škornik Tovornik, dipl. sanitarna inženirka z oddelka za socialno medicino in promocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Nacionalni program Svit je sicer namenjen ženskam in moškim, starim od 50 do 69 let. Udeležba je brezplačna za vse, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Letos dobivajo vabila v program Svit rojeni na neparne letnice rojstva, prihodnje leto pa bodo na vrsti parni letniki. Z vabilom v program prejmejo tudi obrazec z Izjavo o prostovoljnem sodelovanju, in kdor se vključi v program, prejme na dom dva testerja, namenjena odkrivanju prikrite krvavitve v blatu.

Krvavitev v blatu namreč lahko nakazuje, da gre v črevesu nekaj narobe. Kadar test nakaže prikrito krvavitev v blatu, je posameznik vabljen, da opravi presejalno kolonoskopijo. Ta preiskava omogoči pravočasno odkrivanje in odstranjevanje polipov. S tem lahko nastanek raka preprečimo. Pomembno je, da v Programu Svit veliko večino odkritih rakavih obolenj odkrijejo v zelo zgodnji fazi, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno. Za rakom na debelem črevesu in danki zboli vsako leto v Sloveniji skoraj 1400 ljudi, približno 700 pa jih zaradi te bolezni umre predvsem zato, ker bolezen odkrijejo prepozno. Ta vrsta raka je druga najpogostejša med novo odkritimi rakavimi boleznimi tako pri ženskah kot pri moških.

Uspeh programa Svit je odvisen od vključitve čim večjega števila povabljenih v program in njihovega aktivnega sodelovanja. Dosedanje izkušnje vključenih v program potrjujejo, da lahko odziv na vabilo Svit reši življenje. »Če ste med prejemniki vabila v program Svit, je za vaše zdravje smiselno, da vabilo sprejmete in z zaupanjem sledite smernicam in navodilom v programu,« je še poudarila Tatjana Škornik Tovornik.

Odzivnost vabljenih v program Svit se v Sloveniji in tudi v celjski regiji izboljšuje: na Celjskem je 55-odstotna in je blizu slovenskega povprečja. Med občinami na Celjskem so v odzivnosti velike razlike. Tako se je na primer v Radečah na vabilo v program Svit odzvalo 67 odstotkov vabljenih posameznikov, v Velenju 55 odstotkov in v Bistrici ob Sotli 40 odstotkov. Najvišja odzivnost v celjski regiji je bila v zgornje-savinjski Občini Solčava in je znašala 73 odstotkov.


Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki