Izšel priročnik za samozdravljenje

  • UR
  • četrtek, 16. junij 2011

Lekarniški farmacevti o odgovornem samozdravljenju

Pri Slovenskem farmacevtskem društvu je izšel priročnik za bolnike, ki jim bo v pomoč pri samozdravljenju manjših zdravstvenih težav. Med avtorji priročnika je več kot 20 lekarniških farmacevtov, ki so pripravili splošne informacije o odgovornem samozdravljenju in opise simptomov ter znakov posameznih zdravstvenih težav. Zbrali pa so tudi priporočila glede uporabe zdravil brez recepta galenskih izdelkov, zdravil naravnega izvora in zdravilnih rastlin. Med recenzenti priročnika so poleg lekarniških farmacevtov še zdravniki splošne in družinske medicine ter predstavniki Fakultete za farmacijo. Glavna urednica priročnika je mag. Nina Pisk, mag. farm., predsednica Sekcije farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu, odgovorna urednika pa Mihaela Tršinar, mag. farm., spec., in prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.

Strokovni praktični nasveti

Kot je na predstavitvi priročnika Samozdravljenje povedal predsednik Slovenskega farmacevtskega društva dr. Gašper Marc, mag. farm., je pomembna vrednost priročnika v tem, da je nastal v sodelovanju celotne lekarniške stroke: »Sodelovanje predstavnikov širše lekarniške stroke je zagotovilo za objektivne informacije o različnih izdelkih. Pregledno in sistematično so predstavljena industrijsko pripravljena zdravila in galenski izdelki, posebej pa so predstavljena tudi zdravila naravnega izvora in uporaba zdravilnih rastlin. Vsebino priročnika so pripravili lekarniški farmacevti, ki v lekarnah vsakodnevno svetujejo bolnikom. Zato je tudi vsebina priročnika zelo praktična in vključuje predvsem tiste najbolj pomembne informacije in priporočila, brez odvečnega balasta. Priročnik pa tudi ustrezno postavlja mejo, v katerih primerih je samozdravljenje primerno, v katerih primerih pa je potreben obisk zdravnika ali pa posvet pri lekarniškemu farmacevtu.«

Poziv k odgovornemu samozdravljenju

Priročnik je poziv k odgovornemu samozdravljenju in spodbuja ljudi, da prevzemajo aktivno vlogo pri skrbi za svoje zdravje in zdravljenje. V.d. predsednika Lekarniške zbornice Slovenije dr. Aleš Mlinarič, mag. farm., je zato opozoril na velik pomen, ki ga ima priročnik kot pripomoček bolnikom, da le-ti lahko bolj odgovorno upravljajo s svojimi zdravjem in zdravljenjem z zdravili. »Pomoč bolnikom pri prevzemanju bolj aktivne vloge pri zdravljenju z zdravili je tudi naloga nas, lekarniških farmacevtov. S tem, ko bolniki bolje poznajo svoja zdravila in se z lekarniškim farmacevtom posvetujejo glede morebitnih neželenih učinkov in interakcij, je tudi njihovo zdravljenje praviloma bolj uspešno. Zato smo v lekarnah pod okriljem Lekarniške zbornice Slovenije pripravili programe, kot so na primer dokumentiranje farmacevtskih intervencij, pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled. Na žalost pa zaradi pomanjkanja kadrov v lekarnah te programe še vedno ne izvajamo kot standarda za vse bolnike.«

Priročnik Samozdravljenje ni nadomestilo za posvet pri zdravniku ali lekarniškemu farmacevtu, na kar opozarjajo tudi avtorji priročnika. Lekarniški farmacevti opažajo, da bolniki velikokrat iščejo informacije o možnostih zdravljenja manjših zdravstvenih težav že pred obiskom v lekarni, zato je ta priročnik odgovor na te potrebe bolnikov. »Samozdravljenje izvajajo bolniki na lastno pobudo in tudi na lastno odgovornost,« opozarja Mihaela Tršinar, mag. farm., spec., odgovorna urednica priročnika. »Samozdravljenje je omejeno na pomoč pri preprečevanju tistih zdravstvenih težav, pri katerih posvetovanje z zdravnikom ni potrebno. Bolniki ga lahko izvajajo samostojno ali po posvetu z lekarniškim farmacevtom, običajno pa ne traja dlje kot nekaj dni ali en teden. Če se v tem času stanje ne izboljša, je praviloma potreben pregled pri zdravniku,« še opozarja Tršinarjeva.

Med recenzenti priročnika za samozdravljenje je tudi zdravnik specialist družinske medicine Marko Drešček, ki je na predstavitvi knjige še posebej izpostavil, kako pomembno je, da bolniki prevzamejo aktivnejšo vlogo pri skrbi za svoje zdravje: »Dobro je, da se bolniki že takoj seznanijo z začetnimi ukrepi pri zdravljenju manjših zdravstvenih težav. V priročniku bolniki najdejo prav takšne informacije, ki so z vidika stroke zelo kakovostne in pregledno predstavljene v obliki protokolov, ki bolnika natančno vodijo skozi proces samozdravljenja. Priročnik tudi opisuje, kdaj samozdravljenje ni primerno oziroma ga je potrebno prekiniti in obiskati zdravnika oziroma farmacevta v lekarni.«


Uporaba zdravil, opisi simptom in nasveti za lajšanje ali odpravo simptomov

Vsebinsko je priročnik razdeljen na tri dele. Splošni del govori o odgovornem samozdravljenju ter o razumevanju in uporabi zdravil brez recepta kemijskega in naravnega izvora, galenskih izdelkov ter zdravilnih rastlin. Poleg tega tudi razloži pomen informacij, ki so pomembne pri odločanju o načinu odprave zdravstvene težave in o katerih bo bolnika povprašal tudi lekarniški farmacevt, preden mu bo svetoval glede možnosti samozdravljenja.

Drugi del priročnika vključuje natančnejše opise značilnih simptomov in znakov posameznih zdravstvenih težav. Ponuja tudi splošne nasvete za lajšanje in odpravo simptomov ter znakov, predstavlja ustrezna zdravila z vprašanji in razlagami za oceno stanja ter opisuje simptome, pri katerih je nujen posvet z zdravnikom.

V zadnjem delu pa so v dveh preglednicah prikazani primerni izdelki za lajšanje in odpravo simptomov ter znakov posameznih zdravstvenih težav.

Priročnik je oblikovan tako, da bolnika vodi do ustreznih informacij o samozdravljenju ne glede na to, ali bolnik iskanje začenja pri zdravstveni težavi ali pri lastniškem imenu zdravila oziroma katerega drugega izdelka. Prav tako priročnik za vsak izdelek razumljivo predstavi navodila za njegovo uporabo. Najprej poda splošne informacije o izdelku, nato pa pojasni način jemanja, odmerjanje, možnost jemanja sočasno z drugimi zdravili, možne neželene učinke, varnost uporabe izdelka med nosečnostjo in dojenjem, morebitne skupine bolnikov, ki izdelka ne smejo jemati, ter posebna in dodatna opozorila.

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Vsi Viva strokovnjaki