Samo najmlajši se spominjajo zibelke

  • SZ
  • petek, 10. junij 2011
(Foto: Jupiterimages)

Kanadska študija dokazuje, da se lahko otroci spomnijo celo dogodkov iz prvih mesecev svojega življenja. V okviru študije, ki so jo opravili na Univerzi Memorial v Novi Fundlandiji, so preučevali spomine otrok, starih od štiri do trinajst let.

Nato so jih intervjuvali še enkrat, v poznejšem življenjskem obdobju, vendar se niso več mogli spomniti številnih stvari, ki so se jih spominjali ob prvem intervjuju. Večina odraslih se ne spominja dogodkov, ki so jih doživljali pred starostjo treh ali štirih let.

Kot so ugotovili raziskovalci, prvi spomini običajno segajo v čas, ko je otrok star leto in pol (raziskovalci so te spomine preverili pri starših). Že čez dve leti se otroci teh dogodkov ne spomnijo več in celo zanikajo, da so se jim zgodili. Raziskovalci na osnovi tega ugotavljajo, da možgani najzgodnejše spomine shranjujejo drugače kot tiste iz poznejših obdobij, ni pa še znano, zakaj toliko svojega otroštva pustimo za seboj.

Kanadska študija dokazuje, da se lahko otroci spomnijo celo dogodkov iz prvih mesecev svojega življenja. V okviru študije, ki so jo opravili na Univerzi Memorial v Novi Fundlandiji, so preučevali spomine otrok, starih od štiri do trinajst let.

Nato so jih intervjuvali še enkrat, v poznejšem življenjskem obdobju, vendar se niso več mogli spomniti številnih stvari, ki so se jih spominjali ob prvem intervjuju. Večina odraslih se ne spominja dogodkov, ki so jih doživljali pred starostjo treh ali štirih let.

Kot so ugotovili raziskovalci, prvi spomini običajno segajo v čas, ko je otrok star leto in pol (raziskovalci so te spomine preverili pri starših). Že čez dve leti se otroci teh dogodkov ne spomnijo več in celo zanikajo, da so se jim zgodili. Raziskovalci na osnovi tega ugotavljajo, da možgani najzgodnejše spomine shranjujejo drugače kot tiste iz poznejših obdobij, ni pa še znano, zakaj toliko svojega otroštva pustimo za seboj.


Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Vsi Viva strokovnjaki