Razstava na KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline:

  • NP
  • petek, 27. maj 2011
(Foto: Grega Žunič)

Skrivno življenje hraškega mokrišča

Ob bližnjem dnevu varstva okolja (5. junij) in v počastitev letošnjega dneva biotske raznovrstnosti (22. maj) so na KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKCL v trajno gostovanje sprejeli dokumentarno fotografsko razstavo ‘Skrivno življenje hraškega mokrišča‘, ki so jo pripravili samostojni ustvarjalec Viktor Luskovec ter naravoslovni fotografi Dejan Grohar, Anže Kacin in Tone Trebar.

“Prepričan sem, da bomo s pričajočo razstavo v veselje bolnikov, obiskovalcev in osebja razbili monotonijo naših prostorov, poleg tega pa na primeru tega res izjemnega mokrišča pri Smledniku širili in krepili ekološko zavest,“ je prepričan prof. dr. Uroš Ahčan, predstojnik KO za. plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline.

Hraško mokrišče je po pravilniku, ki ga je sprejel pristojni minister za okolje in prostor, naravna vrednota nacionalnega pomena. Ta izjemni biser življenjske pestrosti se skriva v zaledju reke Save v Hrašah pri Smledniku. Ob kompleksu kmetijskega kombinata Agroemone sta predvsem zaradi izpuščanja gnojničnih voda nastali dve mlaki, v katerih se je razbohotilo življenje najrazličnejših oblik in vrst. Gre za edinstven biotop, ki se je v spremenjenih razmerah v okolju razvil v pravo oazo za več deset vrst ptic, dvoživk, žuželk, sesalcev in raznih drugih živalskih vrst, med katerimi je veliko redkih in ogroženih.

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki