Strokovni posvet pacientove pravice in dolžnosti v teoriji in praksi z dobrodelnim namenom

(Foto: Shutterstock)

S strokovnega posveta

Dne 17. maja 2011 se je v Glazerjevi dvorani v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor »zgodil« strokoven posvet na temo »Pacientove pravice in dolžnosti v teoriji in praksi« v organizaciji Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM), območne enote ZZV Maribor – Instituta Zastopnika pacientovih pravic ter Rotary kluba MARIBOR – PARK. Organizatorjem posveta, ki je zasledoval tudi humanitarno noto, je uspelo do dobra napolniti predavalnico s strokovno in laično javnostjo, ki je lahko prisluhnila različnim strokovnjakom iz področij, ki so posredno ali neposredno vezani na pacienta.

Med predavatelji, ki so se zvrstili v okviru izvedenega posveta, je imel uvodno besedo pobudnik posveta, mag. Borut Ambrožič, zastopnik pacientovih pravic v Mariboru, za njim pa so se zvrstili še: Viktor Pilinger – zastopnik pacientovih pravic v Mariboru, mag. Aco Prosnik, varuh bolnikovih pravic v Mariboru, dr. Šime Ivanjko, profesor na Pravni fakulteti v Mariboru, dr. Rajko Knez, dekan Pravne fakultete v Mariboru, Vera Feguš dr. med., spec., predsednica društva za boj proti raku Štajerske Maribor, Zora Levačič dr. med., direktorica ZZV Maribor, Jožef Kramberger dr. med., direktor ZD Lenart,  dr. Barbara Nerat, okrajna sodnica, Lucija Petavs, urednica revije Medicina danes, prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med, in poslanec Matevž Frangež. Predavatelji so z zanimivimi predavanji, podkrepljenimi s primeri iz prakse in razgibano debato ob zaključku posveta, prikazali kompleksnost sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja, v ospredje pa postavili pacienta, ki bi moral biti na prvem mestu.


Zbiranje za bralne naprave za slepe in slabovidne

Točnega  števila slepih in slabovidnih v Sloveniji ne poznamo, saj še ni vzpostavljen ustrezen register, ki bi vseboval konkretne podatke. Kljub temu se pri navajanju števila slepih in slabovidnih v Sloveniji orientiramo na članstvo v medobčinskih društev slepih in slabovidnih, ki so organizirana v zvezo, kjer je evidentiranih popolnoma slepih in 230 in 1700 slabovidnih članov in članic. Po podatkih zveze pa menijo, da je v Sloveniji vsaj še 8.000 do 10.000 ljudi z okvarami vida. Vsi ti podatki in pa uresničevanje pravice do enakopravnega dostopa in uveljavljanja pravic posameznika kot takega ali v vlogi pacienta je botrovalo k odločitvi organizatorjev posveta, da začnejo z zbiranjem sredstev za t.i. bralne naprave za slepe in slabovidne. Na tržišču obstaja namreč več tehničnih pripomočkov in računalniških programov, ki preoblikujejo pisne podatke v govorne ali v Braillovo pisavo.

Zbiranje humanitarnih sredstev za nabavo bralnih naprav za slepe in slabovidne, ki bodo nameščene v študijskih celicah Univerzitetne knjižnice Maribor, se bo nadaljevalo vse do zaključka akcije, ki jo je sprožil omenjeni strokovni posvet. V ta namen lahko zainteresirani posamezniki ali podjetja nakažejo namenjena sredstva na
TRR SI56 2410 0901 0468 010, sklic 00 2011.
Za podrobnejše informacije pa se obrnejo na telefonsko številko (051) 436 436.


Denis Baš

Denis Baš dr.med. spec. pediatrije

Postavi vprašanje

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki