Začetek poti Karavane prostovoljstva v Sloveniji

(Foto: Diana Anđelić)

V okviru programa Karavane prostovoljstva in tudi tradicionalnega Festivala prostovoljstva se bodo med 18. in 25. majem 2011 zvrstile številne okrogle mize, konference in delavnice, na katerih bodo sodelovali tudi strokovnjaki iz tujine. O njenem programu ter konceptu in organizaciji so na novinarski konferenci 17. Maja spregovorili ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, vodja nacionalnega usklajevalnega odbora Vanda Remškar Pirc in ambasador Evropskega leta prostovoljstva Darko Nikolovski.

Ozaveščanje o prostovoljstvu

Evropska karavana prostovoljstva je domiselno pripravljena akcija za ozaveščanje prebivalstva o pomenu prostovoljnega dela, je v uvodu dejala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Pri pripravi programa celotne karavane, ki je sestavljen iz mnogovrstnih dejavnosti, od okroglih miz, delavnic, animacijskih aktivnosti, do predstavitve prostovoljskih organizacij in izmenjave dobrih praks, je bil zastavljen cilj, da se zainteresirani javnosti ponudi vsebine, ki bodo obiskovalce na primeren način poučile o pomenu prostovoljstva pri nas, istočasno pa nudile prostor za spoznavanje in izmenjavo izkušenj. »Prepričana sem, da smo pripravili tako pester program dejavnosti, da bo vsak lahko našel nekaj zase.«
 
V nadaljevanju je poudarila, da je ministrstvo za javno upravo v letošnje leto, ki je razglašeno za Evropsko leto prostovoljstva, vključeno večplastno. »Najprej bi omenila sprejeti Zakon o prostovoljstvu, ki je nastajal prav v sodelovanju s prostovoljci in nevladnimi organizacijami in ki pri nas prvič sistemsko ureja prostovoljstvo. Ista delovna skupina je pripravila osnutka Pravilnika o izvajanju zakona o prostovoljstvu in Uredbo o podrobnejši ureditvi podelitve nagrade in priznanj RS za prostovoljstvo. Pravilnik, ki bo uredil vodenje evidence prostovoljcev in vpisnika prostovoljskih organizacij, priglasitev v vpisnik in poročanje prostovoljskih organizacij o prostovoljskem delu ter določil merila za vrednotenje prostovoljskega dela kakor tudi obveznost našega ministrstva za pripravo skupnega letnega poročila o prostovoljstvu, je v zaključnem usklajevanju in bo izdan prav v času poteka EU karavane prostovoljstva.

Drugo bi omenila delo Nacionalnega usklajevalnega odbora za izvajanje evropskega leta prostovoljskih dejavnosti, ki je ravno tako našel svoj sedež na našem ministrstvu. V okviru tega odbora je tudi nastal program prihajajoče karavane. In nenazadnje, uradniki ministrstva za javno upravo se udeležujejo prostovoljskih dejavnosti, med drugimi so sodelovali na letošnji akciji Dan za spremembe.«
 
Evropska Karavana prostovoljstva je tesno povezana s Festivalom prostovoljstva, ki je v Sloveniji že dobro prepoznaven instrument promocije in predstavitve dejavnosti prostovoljskih organizacij, je povedala ministrica za javno upravo in zaključila: »Menim namreč, da so navedene teme tiste, o katerih se velja v času, ko se intenzivno iščejo izhodi iz družbene in ekonomske krize, pogovoriti in poiskati odgovore na izzive družbe in nadaljnjega razvoja prostovoljskega dela pri nas.«

O karavani prostovoljstva

Izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak je podrobneje predstavila program dogajanja v okviru Karavane prostovoljstva. Izrazila je zadovoljstvo nad uspešnim sodelovanjem z ministrstvom za javno upravo in povabila vse ljudi, ki bi se želeli na kakršen koli način pridružiti prostovoljcem, da to storijo na enem od mnogih dogodkov, ki se bodo vrstili po vsej Sloveniji.

Kot je povedala, se bo Karavana prostovoljstva uradno začela s svečano otvoritvijo v petek, 20. maja 2011, v Mestnem muzeju Ljubljana. Že naslednji dan bodo sledile delavnice o spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja v okviru prostovoljskih organizacij in možnostih ter priložnostih za medgeneracijsko sodelovanje. Nedelja, 22. maja, bo posvečena pogovoru z mnenjskimi voditelji, ambasadorji in prostovoljci na temo prostovoljstva kot možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.

V ponedeljek, 23. maja, bodo na delavnici udeleženci spregovorili o korporativnem prostovoljstvu v okviru razprave nevladnih organizacij ter s primeri dobrih praks, v popoldanskem delu pa bo okrogla miza z naslovom Spodbujanje prostovoljstva v javni upravi in korporativno prostovoljstvo. Kot je poudarila Novakova, »gre za novo iniciativo, ki z velikimi koraki prihaja v Slovenijo« V okviru programa bo tudi prvič predstavljen evropski model merjenja prostovoljstva, ki ga Slovenija še nima Karavana prostovoljstva se bo zaključila s pregledom dosežkov in rezultatov ter poročil karavane. Veliko dogodkov bo potekalo v Mestnem muzeju v Ljubljani, vendar pa bo Karavana prostovoljstva potekala tudi v drugih mestih.

Festival prostovoljstva

Ob tem pa Slovenska filantropija med 18. in 26. majem 2011 organizira tudi Festival prostovoljstva v Sloveniji, ki je že prerasel v tradicionalno prireditev, saj je organiziran že dvanajstič po vrsti. Osrednji dogodek le tega bo 23. maja na Prešernovem trgu v Ljubljani, je povedala Novakova ter dodala, da se bo ob tej priložnosti predstavilo približno 100 prostovoljskih organizacij, nastopili pa bodo tudi znani slovenski glasbeniki.

Darko Nikolovski je na novinarski konferenci spregovoril kot ambasador Evropskega leta prostovoljstva. Začel je s citatom »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu« Mahatme Gandhija. Kot je povedal, bi bilo prav, da vsi ljudje, ki imajo čas, voljo in znanje, pristopijo k prostovoljskim dejavnostim v povezavi z večjimi organizacijami, pa tudi kot posamezniki. »Včasih so prostovoljci nekako zmedeni v velikih zgodbah, ker imajo občutek, da na njih ne morejo vplivati,» je dejal Nikolovski in dodal, da temu pogosto ni tako, saj je »v slogi moč«.

Sam je sodeloval kot prostovoljec v projektu zaščite pravic migrantskih delavcev in je, kot sam poudarja, na to izjemno ponosen. Projekt kaže na to, da prostovoljstvo deluje tudi na najbolj temeljnih področjih, kot je področje zaščite človekovega dostojanstva. »V tem okviru smo uspeli povezati nekatera ministrstva, uspeli ali vsaj pomagali smo pri spremembah zakonodaje na področju zaščite pravic delavcev, zbrali smo finančno pomoč in jo posredovali prav delavcem. Obstaja 1001 način, kako lahko spremeniš svet, začnimo delati majhne korake.«
 
Več informacij na spletnih straneh prostovoljstvo.org in filantropija.org.