Predstavitev posegov na angiografskem aparatu s CT-prikazom struktur

  • NP
  • torek, 10. maj 2011

Na Kliničnem inštitutu za radiologijo (KIR) Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) so prikazali posege, ki jih izvajajo na novem angiografskem aparatu, prvem angiografskem aparatu v Sloveniji, ki združuje angiografijo s CT-prikazom struktur.

Asist. mag. Dimitrij Kuhelj, dr. med., ki je razložil delovanje aparata, je povedal, da ga imajo na inštitutu že leto dni, »vendar smo ga danes predstavili javnosti, saj smo želeli prikazati vse, kar lahko z njim delamo. Omogoča nam namreč hkratni prikaz tako žilnih kot nežilnih struktur ter hkratno izvedbo intervencijskega radiološkega posega. Na aparatu smo v tem času opravili več kot 1.200 posegov, večinoma najzahtevnejših. Pri zdravljenju tumorjev ga uporabljamo za ciljano zdravljenje nekaterih tumorjev (hepatoceličnih karcinomov, mestastaz, adenokarcinomov ledvic ipd.), saj omogoča natančno lokalizacijo arterij, ki tumor prehranjujejo ter njihovo hkratno izključitev z embolizacijo ter po potrebi direktno aplikacijo zdravil v tumor – kemoterapevtikov.«

Pri določenih bolnikih lahko z novim angiografskim aparatom nadomestijo posege, vodene na CT, ter tako povečajo dostopnost CT-aparature. Aparat omogoča natančnejše zdravljenje tudi sprememb na žilah (postavitev aortnih žilnih opornic, embolizacije vene porte, transjugularnega intrahepatičnega obvoda – TIPS, embolizacijo psevdoanevrizem, žilnih malforrmacij) in nežilnih posegih (posegi na hrbtenici – vertebroplastika, drenaže tekočinskih kolekcij, perkutana biliarna drenaža, citološke in histološke punkcije).