Babice svet potrebuje bolj kot kdajkoli

  • UR
  • četrtek, 05. maj 2011
(Foto: Jupiterimages)

5. maja obeležujemo mednarodni dan babic, v UKC Ljubljana, kjer je zaposlenih 41 diplomiranih babic, dva diplomirana babičarja in 39 srednjih medicinskih sester – babic, se pridružujejo motu mednarodnega dneva, ki pravi, da svet potrebuje babice bolj kot kdaj koli. Pri nas, v največji slovenski porodnišnici, se letno rodi okoli 7000 otrok, kar pomeni tretjino vseh rojstev v Sloveniji.

»Tudi omenjene številke so dokaz, da babice v UKC Ljubljana iz dneva v dan opravljajo neprecenljivo delo,« je pred mednarodnim dnevom dejala Anita Prelec, nadzorna medicinska sestra na Kliničnem oddelku za perinatologijo Ginekološke klinike, sicer pa tudi predsednica Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici-Zvezi. Na omenjenem oddelku, kjer je zaposlenih 40 babic, skrbijo za zdrave nosečnice in porodnice (teh je največ), kot terciarni center pa spremljajo tudi najbolj ogrožene nosečnice in novorojenčke. 80 % prezgodaj rojenih otrok v Sloveniji se rodi prav tu. Pri svojem delu se poskušajo približati željam in potrebam porodnic, ki se vse bolj zavedajo svojih pravic, ki jih kot uporabnice zdravstvenega sistema imajo, je obrazložila glavna medicinska sestra KO za perinatologijo, Nada Butinar.

S svojim delom pripomorejo k dobrim perinatalnim rezultatom. Slovenija ima po evropskem poročilu EVROPERISTAT najnižji delež carskih rezov, in nizko stopnjo perinatalne umrljivosti, primerljivo s skandinavskimi državami. Vsekakor tudi babice kot del zdravstvenega tima stremijo za izboljšanje rezultatov na vseh področjih zdravstvenega varstva žensk.
Čestitkam vsem babicam, ki iz dneva v dan pomagajo pri najlepših, a hkrati tudi izjemno stresnih in težkih trenutkih, se pridružuje tudi celotno vodstvo UKC Ljubljana.

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Vsi Viva strokovnjaki