Medicinsko humanitarna odprava v Ugando 2011

Velik delež svetovnega prebivalstva nima dostopa do kvalitetne pitne vode in hrane, kaj šele do ustrezne zdravstvene oskrbe ali zdravstvenega varstva. Držav, kjer bi bila potrebna humanitarno-medicinska pomoč, je na zemljevidu sveta na žalost mnogo preveč in Uganda je le ena izmed njih.

Velik delež svetovnega prebivalstva nima dostopa do kvalitetne pitne vode in hrane, kaj šele do ustrezne zdravstvene oskrbe ali zdravstvenega varstva. Držav, kjer bi bila potrebna humanitarno-medicinska pomoč, je na zemljevidu sveta na žalost mnogo preveč in Uganda je le ena izmed njih.

Smo petčlanska skupina študentov zadnjih letnikov medicine in dentalne medicine, ki od  julija do septembra 2011 načrtujemo trimesečno medicinsko-humanitarno odpravo v Ugando. Delujemo pod okriljem Sekcije za tropsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki že od leta 1990 združuje in izobražuje prostovoljne študente zadnjih letnikov in zdravnike za delo, organiziranje in izpeljevanje humanitarnih odprav v dežele tretjega sveta. Te odprave so popolnoma neprofitne in prostovoljne, in njihovo financiranje je odvisno izključno od prispevkov donatorjev ter sredstev, ki jih študentje sami priskrbimo.

Uganda je država v vzhodni Afriki in čeprav je že od leta 1962 samostojna država, so desetletja diktatorskih oblasti in spopadov za oblast, državo pripeljala na rob socialnega in gospodarskega propada. Večina prebivalstva še vedno živi v kočah narejenih iz zemlje in kravjih iztrebkov. Neučinkovito poljedelstvo v kombinaciji z neenakomerno porazdelitvijo letnih padavin povzročata podhranjenost, ki kaže svoj obraz pri najbolj ranljivem delu prebivalstva – kar petina vseh otrok v Ugandi, mlajših od pet let, je podhranjenih.

Dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe ima manj kot polovica prebivalstva, kar je posledica pomanjkanja tako zdravstvenega osebja, kot tega, da morajo bolniki zdravila in operativne posege, plačati sami.

V kakšne razmere se podajamo in kaj bomo tam počeli? Odpravljamo se na JZ Ugande, najprej v mesto Kabale, kjer bomo predvidoma dva tedna delali v lokalni bolnišnici. V tem času bomo natančneje spoznavali tamkajšnje razmere, pogostejše bolezni in način dela. Po končanem uvajanju v bolnišnici se bomo za tri mesece preselili na našo glavno lokacijo delovanja –v majhno hiško iz blata, ki občasno služi kot lokalna ambulanta, v vas Bufuka ob jezeru Bunyonyi. Vas nima elektrike, niti pitne vode ali kanalizacije. Čeprav Bufuka šteje le okoli 350 prebivalcev, bodo ljudje do naše ambulante prihajali iz precej širšega območja, saj se bo vest o “belih vračih” hitro širila. Tipičen delavnik bo potekal od sončnega vzhoda do zahoda, od ponedeljka do sobote. Najpogosteje se bomo srečevali z boleznimi, ki jih pri nas uspešno preprečujemo ali zdravimo – malarija, tuberkuloza, driske, okužbe dihal, tifus, podhranjenost, HIV/AIDS, ošpice, tetanus, obporodne komplikacije itd. V primeru, da bo bolnik potreboval nujno bolnišnično oskrbo, bomo organizirali prevoz do najbližje bolnišnice in mu plačali zdravljenje.

Ne bomo pionirji delovanja na tem območju, saj je bila prva odprava na to lokacijo leta 2005 in od takrat do danes se jih je tam zvrstilo že kar nekaj. Eden izmed naših glavnih ciljev je nadaljevati delo prejšnjih odprav in še naprej omogočati izboljšano zdravstveno oskrbo in varstvo vseh pomoči potrebnih ljudi na tistem območju. Le s povečanim številom obiskov iste destinacije lahko stvari resnično spremenimo - tudi za bodoče rodove!

Zavedamo se, da nismo vsemogočni, upamo pa da bomo lahko z našim znanjem in izkušnjami prispevali k izboljšanju oskrbe pomoči potrebnega posameznika, kot tudi lokalne družbe. Nas bo delo tam obogatilo v medicinskem in človeškem smislu, izkušnje pa nas bodo spremljale v glavi in srcu do konca našega zdravniškega delovanja.

Izvedba takega projekta je povezana z izredno visokimi stroški, ki jih študentje sami ne moremo pokriti. Zato se obračamo na Vas v upanju, da nam boste s finančno pomočjo, zdravili, sanitetnim materialom ali medicinskimi inštrumenti lahko omogočili izvedbo človekoljubne in medicinske pomoči v Ugandi.

Prosimo Vas, da morebitne prispevke nakažete na TRR ali uporabite priloženo položnico:

Medicinska fakulteta Ljubljana, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
TRR: 01100-6030708380
Sklicna številka: 250513-10
Namen: Uganda jul-sep 2011
Porabo sredstev, zbranih na transakcijskem računu, nadzira Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

E-mail odprave v Ugando: uganda2011@googlegroups.com
Spletni naslov odprave Uganda2011: uganda2011.siGalerija
Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Postavi vprašanje

Mojca Cepuš

Mojca Cepuš svetovanje o prehrani Svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje, certificirana nutricistka.

Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki