Pomagajte Društvu za pomoč konjem

  • UR
  • ponedeljek, 14. februar 2011
(Foto: Grega Žunič)

Društvo za pomoč konjem je lani pomagalo najti posvojitelje kar 43 konjem, ki bi sicer končali v klavnici. Dokler ne pridejo v dobre roke, za njihovo oskrbo in zdravljenje skrbi društvo, kar je zanje precejšen strošek, ki ga pokrivajo izključno s članarinami in donacijami.

Trenutno skrbijo za sedem konj in eno ponico, ki bi bili zelo veseli novih lastnikov, finančne pomoči (tekoči račun 34000-1007557503, odprt pri Kartner Sparkasse, Društvo za pomoč konjem, Zvezna ulica 2b, Ljubljana) ali gmotnih donacij v obliki hrane, sena, nastilja, opreme in zdravil. Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran dpksi.wordpress.com ali jim pišite na e-naslov drustvozapomockonjem@gmail.com.

d
Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki