Pomagajte Društvu za pomoč konjem

  • UR
  • ponedeljek, 14. februar 2011
(Foto: Grega Žunič)

Društvo za pomoč konjem je lani pomagalo najti posvojitelje kar 43 konjem, ki bi sicer končali v klavnici. Dokler ne pridejo v dobre roke, za njihovo oskrbo in zdravljenje skrbi društvo, kar je zanje precejšen strošek, ki ga pokrivajo izključno s članarinami in donacijami.

Trenutno skrbijo za sedem konj in eno ponico, ki bi bili zelo veseli novih lastnikov, finančne pomoči (tekoči račun 34000-1007557503, odprt pri Kartner Sparkasse, Društvo za pomoč konjem, Zvezna ulica 2b, Ljubljana) ali gmotnih donacij v obliki hrane, sena, nastilja, opreme in zdravil. Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran dpksi.wordpress.com ali jim pišite na e-naslov drustvozapomockonjem@gmail.com.

d
Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vsi Viva strokovnjaki