Otvoritev Negovalne bolnišnice v Ljubljani

(Foto: Grega Žunič)

Univerzitetni klinični center Ljubljana je danes skupaj z Ministrom za zdravje RS Dorijanom Marušičem in županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovičem odprl prostore za novo Negovalno bolnišnico na Vrazovem trgu 1, v kateri bo od 1. marca prostora za 33 oskrbovancev, ki bodo potrebovali nego, ne pa več akutne zdravstvene obravnave.

Negovalna bolnišnica je opremljena po standardih, kot se zahtevajo za negovalne oddelke, in sicer morajo biti opremljeni s sodobnimi bolniškimi posteljami ter pripomočki za fizioterapijo, rehabilitacijo in delovno terapijo. V negovalni bolnišnici bodo opravljali storitve zdravstvene nege in rehabilitacije. Namenjena pa je predvsem za vse tiste paciente, ki ne potrebujejo več akutne zdravstvene obravnave, vendar pa še niso pripravljeni za samostojno življenje doma , v domu za starejše občane ali kje drugje.

V prvi fazi bodo sprejemali le paciente iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kasneje, ko bo bolnišnica lahko sprejela večje število bolnikov, pa se bodo lahko dogovorili za sprejeme še iz drugih bolnišnic. Trenutno je prenovljen le pritlični del bolnišnice, upajo pa, da bodo čim prej v bolnišnici zagotovili še paliativni oddelek.

Glavna medicinska sestra UKC Ljubljana, Erna Kos Grabnar, je ob podelitvi povedala: »Za negovalno bolnišnico smo zagotovili kadre deloma s prerazporeditvami, deloma pa z novimi zaposlitvami. V prvi fazi bomo zaposlili približno 40 ljudi – predvsem diplomirane in srednje medicinske sestre, fizioterapevta, zdravstveno administracijo, socialnega delavca in bolniško strežnico.« Bolnišnico bo vodila diplomirana medicinska sestra, sicer pa bo za bolnike po potrebi skrbel tudi zdravnik.

Minister za zdravje Dorijan Marušič je dejal, da je znašala dosedanja vrednost investicije za funkcionalno ureditev traktov C in D v stari pediatrični kliniki za potrebe negovalne bolnišnice 795.700 evrov. Finančna sredstva so zagotovili iz proračuna, v nadaljevanju pa načrtujejo adaptacijo celotnega objekta. Velik del opreme za negovalno bolnišnico je priskrbel UKCL in Onkološki inštitut.

Galerija

Grega Žunič

Minister za zdravje Dorijan Marušič Grega Žunič

Erna Kos Grabnar, glavna medicinska sestra UKCL Grega Žunič

Grega Žunič

Grega Žunič