Cepljenje proti pandemski gripi in narkolepsija

  • NP
  • sobota, 19. marec 2011
(Foto: Jupiterimages)

Evropska delovna skupina bo preučevala vpliv cepljenja

Narkolepsija je redka bolezen, ki se v največji meri kaže s prekomerno dnevno zaspanostjo in kataplektičnimi napadi (napadi izgube mišičnega tonusa). V Sloveniji nimamo natančnih epidemioloških podatkov, v svetu pa ocenjujejo, da narkolepsija prizadene 1 človeka na 2000 ljudi. Bolezen se velikokrat prične že v otroštvu ali mladostniškem obdobju. Zaradi slabega poznavanja znakov in simptomov pogosto dolgo ostane neprepoznana, zato je diagnoza večinoma postavljena šele v odrasli dobi.

Skandinavske države: narkolepsija po cepljenju proti pandemski gripi

V letu 2009 so na Finskem opisali izrazit porast incidence narkolepsije pri otrocih. V letih 2002–2009 je bila incidenca ocenjena na 0.3/100.000 otrok letno, po letu 2009 pa je porasla na več kot 3/100.000 otrok/leto. V letih 2009 in 2010 so zabeležili 60 primerov narkolepsije pri otrocih v starostni skupini od 4 do 19 let in kar 52 (skoraj 90 %) otrok je zbolelo v osmih mesecih po cepljenju proti pandemski gripi A (virus H1N1) s cepivom Pandremrix. Največji porast incidence so opazili v najmlajši skupini otrok od 5 do 15 let. Podoben porast pojavnosti narkolepsije pri otrocih so opisali tudi na Švedskem, kjer je precepljenost otrok proti virusu H1N1 več kot 60 %  in v Islandiji, kjer pa so opazovali porast narkolepsije tudi med necepljenimi otroci in mladostniki.

 
Evropska delovna skupina za ugotavljanje vpliva cepljenja

Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) je skupaj s konzorcijem VAESCO (Vaccine Adverse Events Monitoring and Communication) zato oblikoval delovno skupino, ki bo v večcentrični študiji primerov in kontrol v devetih evropskih državah raziskala vpliv pandemskega cepljenja proti gripi in drugih dejavnikov tveganja na pričetek narkolepsije. Obenem bo študija raziskala tudi morebitno povišanje incidence narkolepsije pri otrocih v drugih evropskih državah.

Izsledki te raziskave bodo predvidoma objavljeni v maju 2011. Finska nacionalna delovna skupina za narkolepsijo pa bo konec avgusta 2011 objavila rezultate še potekajoče študije, ki proučuje imunološki odziv na različne komponente tega cepiva in na virus H1N1 pri otrocih in mladostnikih z genetsko nagnjenostjo za narkolepsijo v primerjavi z imunološkim odzivom pri otrocih in mladostnikih brez takšne nagnjenosti.


V Sloveniji novih primerov narkolepsije po cepljenju ni bilo

V Sloveniji v letih 2009 in 2010 v Ambulanti za motnje spanja otrok Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo UKC Ljubljana niso obravnavali nobenega otroka, pri katerem bi potrdili diagnozo narkolepsije, v Ambulanti za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana pa so v tem času obravnavali 27 bolnikov z narkolepsijo. Novih primerov narkolepsije po cepljenju za virus H1N1 nismo imeli. Na podlagi do sedaj zbranih podatkov je verjetno, da je cepljenje proti gripi z omenjenim cepivom prispevalo k opisanemu povečanju incidence narkolepsije pri otrocih in mladostnikih, verjetno pa gre za pridružen učinek cepiva drugim dejavnikom tveganja za narkolepsijo, zato so potrebne temeljite nadaljnje raziskave, so sporočili iz Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo na Nevrološki kliniki Ljubljana.
.