Brez glasu proti sprejet zakon o prostovoljstvu

  • UR
  • sobota, 05. februar 2011

Poslanske skupine tako koalicijskih kot opozicijskih strank so brez glasu proti sprejeli zakon o prostovoljstvu, ki odpira možnosti za vključevanje brezposelnih v prostovoljsko delo in s tem v aktivni del prebivalstva, hkrati pa pa naj bi to imelo tudi pozitiven vpliv na samopodobo brezposelnih, večjo usposobljenost ter večje možnosti za vnovično zaposlitev.

Posebno poglavje zakona je namenjeno dogovoru o prostovoljstvu, ki ga skleneta prostovoljska organizacija in prostovoljec pisno ali ustno. Novost, ki se uvaja v pravni red na obravnavanem področju, je poenotenje in sistematično vodenje evidenc o prostovoljcih in opravljenem prostovoljskem delu. Zakon tudi  zavezuje prostovoljsko organizacijo, da prostovoljca usposobi za delo, za njegovo ustrezno usposobljenost pa je predviden mentor. Prostovoljska organizacija bo prostovoljcu izdala potrdilo o opravljenem delu.

Po študiji Slovenske filantropije, opravljeni leta 2008, je prostovoljcev več kot 183.000, ki so v letu 2008 opravili za skoraj 14,7 milijona prostovoljskih ur. Sicer pa študija o prostovoljstvu v Evropski uniji ugotavlja, da je za Slovenijo značilna sorazmerno nizka raven vključevanja v prostovoljsko delo, v katerega je vključenih pri nas od 10 do 19 odstotkov odraslih.


Državno priznanje dobrim delom

Slovenska filantropija sprejetje zakona o prostovoljstvu razume kot prvi korak k temu, da se začne prostovoljstvo spodbujati tudi na državnem nivoju. »Zakon za prostovoljske organizacije pomeni simbolično priznanje pomena prostovoljstva pri ustvarjanju čim boljših pogojev za življenje vseh,« hkrati pa so se zahvalili za zavzetost za zakon Službi za nevladne organizacije v okviru Ministrstva za javno upravo ter vsem nevladnim organizacijam, ki so se vključile v pripravo končnega besedila zakona ter predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku.

»Prepričani smo, da je vlada z vpeljanim načinom sodelovanja z nevladnimi organizacijami, odločilno prispevala h kakovosti zakona in doprinesla tudi k temu, da je bil zakon soglasno sprejet v državnem zboru. Slovenska filantropija podpira uveljavitev takšnega načina pripravljanja zakonodaje;  v sodelovanju z vsemi deležniki, v dialogu in ob spoštovanju človekovih pravic.

Pomembno vlogo podpornika ureditve in spodbujanja prostovoljstva vseskozi opravlja predsednik republike dr. Danilo Türk.  Ves čas je podpiral napredovanje zakona in ponujal prostor za konstruktiven dialog med vlado in nevladnimi organizacijami, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.« V nadaljevanju pričakujejo, da bo sprejetju zakona sledila priprava nacionalne strategije na področju prostovoljstva s partnerskim sodelovanjem. Še posebej jih veseli, da se je zakon sprejel v evropskem letu prostovoljstva in da bo državnemu priznanju za dobra dela sledilo tudi medijsko priznanje v obliki vsebinske podpore dobrih del nesebičnih posameznikov.

Slovenska filantropija kot nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij bo v februarju že začela s predstavitvami besedila zakona v več krajih po Sloveniji, da bi prostovoljske organizacije seznanila s prednostmi in izzivi zakona.

 

Andrej Repež

asis. dr. Andrej Repež dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki