Evropska deklaracija zdravstvenih delavcev

  • NP
  • četrtek, 03. februar 2011
(Foto: Jupiterimages)

Za dostop do zdravstvenega varstva vseh ljudi!

Slovenska filantropija je skupaj z omrežjem HUMA sprožila podpis Evropske deklaracije za nediskriminatoren dostop do zdravstvenega varstva, s katero zdravstveni delavci obnovijo zaobljubo svoji poklicni etiki. S podpisom Deklaracije zahtevajo, da se jim dovoli nuditi dostop do zdravstvenega varstva vsem, ki ga potrebujejo, ne glede na njihov status.

Dostop do zdravstvenega varstva za vse dandanes v Evropi ni uveljavljen. To velja predvsem za iskalce azila, nedokumentirane migrante in njihove otroke in poklicna etika zdravstvenih delavcev je postavljena na preizkušnjo vsakič, ko ljudi izključijo administrativne ovire ali omejevalni zakoni, ko morajo ovaditi posameznike, in ko dovolijo, da se diskriminacija nadaljuje. S podpisom Evropske deklaracije za nediskriminatoren dostop do zdravstvenega varstva vsak zdravstveni delavec zahteva, da se mu dovoli nuditi dostop do zdravstvenega varstva vsem, ki ga potrebujejo, ne glede na njihov status.

Deklaracijo so maja 2010 sprožili v Grčiji, predali pa jo bodo Svetu ministrov za zdravje. Nekatere organizacije in zdravstveni delavci so Deklaracijo že podpisali – med njimi tudi Stalni odbor evropskih zdravnikov in aktivno prebivalstvo. V Sloveniji jo je sprožila Slovenska filantropija in omrežje HUMA.

Evropska deklaracija za nediskriminatoren dostop do zdravstvenega varstva

Nedokumentirani migranti se pri dostopanju od zdravstvenega varstva soočajo s številnimi težavami v večini držav članic Evropske unije. Te ovire so posledica zakonodaje, ki omejujejo oziroma onemogoča dostop do zdravstvenega varstva. Probleme prav tako povzročata kompleksnost zdravstvenega sistema ter strah posameznika, da bi ga prijavili v primeru, ko nima urejenega statusa, oziroma, da bi mu odrekli zdravstveno pomoč ali da bi ga kako drugače diskriminirali.

Takšno stanje je seveda v nasprotju z našo poklicno etiko, ki nas opominja, da je vsaka oseba upravičena do ustreznega zdravstvenega varstva brez diskriminacije. Etika zdravstvenih delavcev poudarja, da "si zdravniki in druge osebe ali organi, ki nudijo zdravstveno varstvo, delijo odgovornost do priznavanja in podpiranja [pravic bolnikov]*. Vsakič, ko zakonodaja, vlada ali katerakoli druga administracija oziroma ustanova bolniku odreče te pravice, bi mu jih morali z ustreznimi ukrepi zagotoviti oziroma obnoviti zdravstveni delavci".

Glede na to situacijo, želimo mi, zdravstveni delavci, obnoviti zaobljubo naši poklicni etiki, ki od nas zahteva, da poskrbimo za vse bolnike brez diskriminacije. Svoje poklicne obveznosti želimo izpolnjevati s čim globljim spoštovanjem do naše poklicne etike.

Posledično:
1. ŽELIMO, da bi zdravstveni delavci v dani situaciji lahko določili zdravstveno varstvo za svoje bolnike, ne da bi se morali pri tem ozirati na njihovo prebivališče (tip in/ali obseg zdravstvenega varstva).

2. ŽELIMO, da bi se zdravstveno varstvo nedokumentiranih migrantov krilo iz javnih sredstev, ko si ga sami ne bi mogli privoščiti. Prav tako želimo, da bi odstranili administrativne ovire, ki ovirajo zdravstvene delavce in zdravstvene ustanove pri zagotavljanju zdravstvenega varstva nedokumentiranim migrantom.

3. OPOZARJAMO, da lahko zdravstveni delavci in zdravstvene ustanove svobodno nudijo svoje storitve nedokumentiranim migrantom. Nobenega nedokumentiranega migranta ne želimo prijaviti (pristojnim) oblastem. Hkrati pa ne želimo kršiti zakonov pri zagotavljanju zdravstvenega varstva nedokumentiranim migrantom.

4. POUDARJAMO, da je nujno potrebno, da so tako zdravstveni delavci kot nedokumentirani migranti v celoti obveščeni o obstoječih možnostih zdravstvenega varstva za nedokumentirane migrante.

Deklaracijo lahko podpišete na spletni strani huma-network.org.

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki