Na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike UKCL danes v uporabo predali monitor LIDCO RAPID

  • UR
  • torek, 11. januar 2011
(Foto: Shutterstock)

Na Kliničnem oddelku (KO) za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) so danes v uporabo predali monitor LIDCO RAPID in pripadajočo opremo, za kar je večji del sredstev, skupno 10 tisoč evrov, doniral Niko Kristan, upokojeni zdravnik, sicer specialist maksilofacialne kirurgije.

Aparat bo, je ob predaji povedal mag. Gorazd Kalan, vodja enote za intenzivno terapijo na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike, omogočal »kontinuirano spremljanje hemodinamskih parametrov pri kritično bolnih otrocih.« Na letni ravni bo nova, sodobna aparatura pomagala okoli 40-50 najtežje bolnim otrokom (denimo takšnim, ki so prestali operacije na srcu, otrokom s hudimi okužbami ter politravmatiziranim bolnikom).
Podoben monitor so na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo imeli tudi sedaj, ta pa bo omogočil še kakovostnejšo oskrbo otrok in olajšal delo zaposlenim.

Niko Kristan je sredstva za nakup aparata doniral konec decembra leta 2009, v uporabo pa je aparat prešel prek javnega razpisa. Ker ni šlo za nujno nabavo, smo ta sredstva pridružili v razpis za večje število monitorjev, s tem pa smo znižali ceno in dosegli najbolj racionalno porabo doniranih sredstev.

Podpisana pogodba je stopila v veljavo po predložitvi bančne garancije, to pa smo prejeli 28. decembra 2010. Še isti dan je bila dobavitelju, podjetju Pharma-med-Mado izdana naročilnica za skupaj tri monitorje, eden izmed njih je bil namenjen tudi za KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike. Cena posameznega monitorja z davkom vred je 25.390,72 evrov.  

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki