Tudi mačke ne želijo biti na mrazu

(Foto: Grega Žunič)

Mačjelovka je društvo za pomoč prostoživečim mačkam. Njeni prostovoljci se trudijo oskrbeti vse, ki so bolne in poškodovane, s sterilizacijo in kastracijo poskušajo zmanjšati njihovo število, najti pa jim želijo tudi streho nad glavo. Svoje delo financirajo iz članarin in donacij ter s prodajo izdelkov. Pozimi, ko so življenjske razmere brezdomnih mačk še toliko hujše, bodo še posebno veseli nakazila na tekoči račun 02045-0259078752, odprt pri NLB. Za več informacij pišite na e-naslov info@macjelovka.org

d
Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Vsi Viva strokovnjaki