V UKCL opravili že 100. mikrokirurško rekonstrukcijo dojke

(Foto: Shutterstock)

Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKCL je letos opravil že 100. mikrokirurško rekonstrukcijo dojke s prostim prenosom telesu lastnega tkiva. Gre za velik dosežek rekonstrukcijske kirurgije, ki Klinični oddelek za plastično kirurgijo postavlja med elitne klinike za rekonstrukcijo dojk v svetovnem merilu.

Rekonstrukcija dojke s prostim prenosom tkiva  je ena najzahtevnejših operacij. Po odstranitvi raka dojke napravijo novo, po obliki in prostornini podobno dojko, največkrat s tkivom s trebuha. Na žilnem peclju prenesejo kožo in podkožje trebuha na prsni koš, nato v mikrokirurškem delu operacije zašijejo drobne žile in oblikujejo dojko. V nekaj primerih so sočasno napravili tudi obojestransko rekonstrukcijo.

V ekipi sodelujejo 4 kirurgi, 3 instrumentarke in anesteziološka sestra in bolničarki ter pogosto tudi kirurg onkolog, kar pomeni timsko delo širokega kroga ljudi. Pomemben del predstavlja tudi zdravstvena nega, ki skrbi za bolnice po operaciji.

Prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med., predstojnik KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline, je ob tem dejal: “Rekonstrukcija dojke s prostim prenosom tkiva, je ena najzahtevnejših operacij, ki potrebuje usklajeno delovanje povezanega tima in znanje najzahtevnejših mikrokiruških tehnik. S timskim pristopom smo za 37 odstotkov tudi skrajšali čas operacije, kar je nedvomno za bolnice še dodatna prednost. Z nalezljivo vnemo smo zastavljene cilje bistveno presegli, ob tem pa se je znatno znižalo število zapletov. Kot predstojnika me omenjeni uspeh navdaja z velikim veseljem, tako zaradi bolnic, kot timskega delovanja celotnega oddelka.”

Vedno več žensk se odloča za rekonstrukcijo, zlasti tiste ženske, ki so jim dojko zaradi tumorja že odstranili, in jih uvrščajo na čakalno listo. Prednost pri operaciji imajo ženske, ki tumor dojke še imajo, zato se čakalna lista za t.i. sekundarno rekonstrukcijo daljša. Ravno zaradi teh razlogov bodo ZZZS predlagali dodatni program.

V letu 2005 so opravili 42 takih operacij, v letu 2006 26 operacij, leta 2007 44 operacij, leta 2008 45 operacij, leta 2009 pa 63 operacij.