Varna uporaba pirotehničnih izdelkov

  • NP
  • sreda, 08. december 2010

Za varne praznike

Na novinarski konferenci so predstavniki policije, carine, inšpektorata za notranje zadeve 7. decembra opozorili na neprevidno, nepremišljeno in objestno uporabe pirotehničnih izdelkov. Že od leta 2008  je prepovedano kupovati, posestvovati in uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Če pa gre za ognjemetne izdelke kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je njihova prodaja dovoljena, vendar le od 19. do 31. decembra, medtem ko je njihova uporaba dovoljena od 26. decembra do 2. januarja, vendar nikakor v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo. Uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju s temi omejitvami pomeni prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov. Posebej so še opozorili, da uporaba pirotehničnih izdelkov vsem ni všeč, še posebej starejšim ljudem in bolnikom. Zato je potrebno pirotehnične izdelke uporabljati varno in čim manj moteče za okolico! Pri tem ne smemo pozabiti na živali, ker mnoge preživljajo hud stres, še posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam umakniti.

Previdno pri nakupu in uporabi!

  • Kupci in uporabniki pirotehničnih izdelkov naj jih, če se jim nikakor ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.
  • Ob nakupu preverite če so na izdelku navodila za uporabo, ki morajo biti napisana v slovenskem jeziku in obvezno priložena vsem pirotehničnim izdelkom.
  • Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi upoštevajte.
  • Lahko se zgodi, da se pirotehnični izdelek ne "obnaša" tako, kot zagotavljajo navodila. Pirotehnični izdelki iz črnega trga najpogosteje niso kakovostno preverjeni in so ob uporabi zelo nevarni!

Samo pod nadzorom

Pirotehnične izdelke, ki jih mladoletniki lahko uporabljajo, naj uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.


Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Veronika Podgoršek

dr. Veronika Podgoršek psihoterapevtka

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki