Načrti EU za povečanje rabe biogoriv

(Foto: Shutterstock)

Še večji pritiski na podnebje

Študija, predstavljena 8. novembra v Bruslju, kaže, da bodo načrti za povečanje rabe biogoriv v Evropi v naslednjih desetih letih zahtevali do 69.000 kvadratnih kilometrov novih zemljišč po vsem svetu in prispevali k povečanju pritiska na podnebje, namesto da bi ga zmanjšali.

Poročilo ugotavlja, da bo treba pretvoriti v polja in plantaže območje, ki je dvakrat večje od Belgije, če evropske države ne bodo spremenile načrtov za pridobivanje motornega bencina in dizelskega goriva iz rastlin za prehrano do leta 2020. To bo ogrozilo gozdove, naravne ekosisteme in revne skupnosti. Nova raziskava prvič doslej analizira rabo biogoriv, ki jo predvidevajo države članice EU v svojih načrtih za obnovljivo energijo in ugotavlja, da:

  • bodo biogoriva, ob upoštevanju posrednih sprememb rabe zemljišč, povzročila izpust dodatnih 27-56 milijonov ton toplogrednih plinov na leto, kar ustreza dodatnim 12-26 milijonom avtomobilov na evropskih cestah do leta 2020;
  • če se politika EU ne bo spremenila, bodo dodatna biogoriva, ki jih bo EU porabila v naslednjem desetletju, v povprečju za 81-167 % slabše vplivala na podnebje kot fosilna goriva.

Slovenske okoljske organizacije se pridružujejo pozivu vladam držav EU in Evropski komisiji, da nujno ocenijo dejanske učinke biogoriv na podnebne spremembe in varnost preskrbe s hrano ...

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki