Brezplačne meritve kapacitete pljuč ob svetovnem dnevu spiromerije

(Foto: Dreamstime)

14. oktober – svetovni dan spirometrije

Svetovna zdravstvena organizacija je letošnje leto razglasila za leto pljuč, saj se obolevnost in umrljivost zaradi kroničnih pljučnih bolezni še vedno povečuje. 14. oktobra bomo po vsem svetu obeležili svetovni dan spirometrije, preiskave, s katero zdravniki merijo pljučno kapaciteto. Veliko pljučnih bolezni se namreč na začetku izraža z motnjami v delovanju pljuč, ki jih zazna prav spirometrija.

Zato so se v bolnišnici Golnik odločili, da v četrtek, 14. oktobra, v petih slovenskih mestih pripravijo brezplačno spirometrijo za vse, ki bodo to želeli. Pridite na enega od spodaj navedenih mest:

Koper (MC Koper, Dolinska cesta 1a, Koper)
Kranj (MC Savski otok Kranj, Stara cesta 25, Kranj)
Ljubljana (MC Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 33, Ljubljana)
Celje (MC Celje, Opekarniška cesta 9, Celje)
Maribor (MC Podbrežje MB, Puhova ulica 1, Maribor)

Meritve bodo povsod potekale med 8. in 19. uro.

Na teh lokacijah bodo postavljeni šotori, v katerih bo usposobljeno zdravstveno osebje – medicinske sestre in tudi zdravnik, ki bodo pri vsakem mimoidočem, ki se bo odločil za to prostovoljno testiranje, brezplačno opravili meritev kapacitete pljuč in tudi po želji vbodnega testa na koži za ugotavljanje alergij. Osnovno alergološko testiranje bo opravljeno točno na enak način, kot se izvaja v ambulantah bolnišnic ali zdravstvenih domov, vsak prostovoljec se bo lahko z zdravnikom ali medicinsko sestro tudi pogovoril o rezultatih testiranja.

Akcija poteka pod pokroviteljstvom Bolnišnice Golnik – KOPA in Združenja pulmologov slovenskega zdravniškega društva.


Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki