Delo v UKCL nemoteno poteka

  • UR
  • sreda, 01. september 2010
(Foto: Grega Žunić)

Danes delo v UKCL nemoteno poteka. Vodstvo in zaposleni zagotavljajo, da bo 24-urna neprekinjena zdravstvena oskrba pacientov nemoteno potekala.

Na današnji dan, 1. septembra 2010, ko so pričeli veljati umiki  soglasij zdravnikov za delo preko rednega delovnega časa, so se v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana temeljito in dobro pripravljali skozi celo poletje. Na več zaporednih sestankih so opredelili vrsto organizacijskih in strokovnih ukrepov, ki bodo zagotavljali čim bolj nemoteno delo in enako kakovostno raven zdravstvenih storitev za paciente. Vsi predstojniki in vodje enot so bili zadolženi, da na svojih enotah organizirajo delo, paciente pa o morebitnih odpovedih oziroma prestavitvi posegov pravočasno obvestijo.

Predstojniki v vsaki posamezni organizacijski enoti sami organizirajo delo, razporejajo zaposlene in vedo, kdaj in v kolikšni meri bo prišlo do težav pri obravnavi nenujnih stanj oziroma na katerih področjih se bodo čakalne dobe povečevale. Zato o težavah na posameznih oddelkih ne morejo govoriti v naprej. Zagotovo pa bo do težav prišlo. Najprej pričakujejo težave na oddelkih kirurgije (vezano na anesteziologe) in pri obravnavi pacientov, pri
katerih so nujni različni diagnostični in terapevtski posegi radiologov. Ko se bodo težave pokazale (predvidoma po tednu ali dveh), bodo pacienti pravočasno obveščeni.

Vodstvo UKCL ponovno poziva sprte strani, da čimprej najdejo rešitev v korist pacientov.

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki