Zdravljenje odvisnosti in stres

  • T.ko
  • petek, 28. junij 2013
(Foto: Shutterstock)

Zdravljeni odvisniki, ki se izogibajo stresu, hitreje podležejo želji po mamilih, zaradi česar so med zdravljenjem ranljivejši. V študiji so uporabili podatke iz dnevnih zapiskov študentov, zdravljenih odvisnikov, in odkrivali procese, ki poganjajo hlepenje in odvisnikom preprečujejo uspešno sodelovanje v programu zdravljenja. Ugotovili so, da to, kako odvisniki obvladujejo stres – ali težave rešujejo ali pa se jim izogibajo – v veliki meri določa, ali bodo v primeru stresa in slabega razpoloženja znova začutili močno željo po opiatih.

Izogibanje težavam ne le znatno poslabša kakovost življenja, temveč pomembno vpliva na voljo po izogibanju alkoholu in drogam. Kadar se znajdejo v stresu, imajo odvisniki z boljšo sposobnostjo prilagajanja težavnim okoliščinam večje možnosti, da bodo vztrajali pri zdravljenju.

S poskusom so ugotovili, da je povezanost med napornim dnevom in močno potrebo po uživanju opiatov dvakrat manjša pri zdravljenih odvisnikih, ki se spopadejo s stresom, kot pri tistih, ki se mu izogibajo. Izogibanje spoprijemanju s težavami zmanjša sposobnost za premagovanje stresa, v odvisniku pa vzbudi potrebo po uživanju opiatov, kar utegne slabo vplivati na zdravljenje odvisnosti.

Izogibanje stresu zelo škodi zdravljenim odvisnikom, saj se je stresnim situacijam nemogoče izogniti. Če je izogibanje stresu sestavni del odnosa do življenja, se težave le še dodatno kopičijo in krepijo.