Naravne bakterije proti depresiji

  • NN
  • nedelja, 11. maj 2014
(Foto: Shutterstock)

Po raziskavi, ki so jo opravili na newyorški univerzi The Sage Colleges, utegne izpostavljanje bakterijam iz okolja učinkovati proti depresiji in povečati učne sposobnosti.

Mycobacterium vaccae je nepatogena bakterija iz tal, ki pride v nas s prebavo oziroma z vdihovanjem med zadrževanjem v naravi. Predhodne raziskave so pokazale, da ta bakterija, če jo onesposobijo s toploto in jo vnesejo v  miši, spodbudi rast nekaterih nevronov, ki povečujejo delež serotonina, kar pripelje do zmanjšanja tesnobe.

Znanstvenici, ki sta opravili raziskavo, sta miši hranili s hrano z dodatkom živih bakterij in ocenjevali njihovo sposobnost orientacije v labirintu. Rezultate sta primerjali z rezultati kontrolne skupine. Izkazalo se je, da so se miši iz eksperimentalne skupine gibale po labirintu dvakrat hitreje kot miši iz kontrolne skupine, pri čemer so kazale manj vidnih znakov nemira. V drugem poskusu sta miši iz eksperimentalne skupine hranili z navadno hrano. Ugotovili sta, da so te miši – čeprav so tokrat gibale počasneje –  še vedno prehitevale tiste iz kontrolne skupine.

Tri tedne po prvih poskusih sta pri miših spet testirali sposobnost orientacije v labirintu. Čeprav so miši iz eksperimentalne skupine še vedno tekle hitreje od tistih iz kontrolne, razlika ni bila več statistično pomembna, kar kaže na to, da morajo biti za najboljše rezultate bakterije trajno prisotne v okolju.

Izsledki raziskave nakazujejo, da utegne biti bakterija Mycobacterium vaccae povezana z ravnjo tesnobnosti in učenje pri sesalcih, zato bi bil zanimiv poskus, ki bi ga izpeljali v običajnem šolskem okolju in v naravi, pri čemer bi opazovali morebitno izboljšanje učnih sposobnosti pri otrocih.

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki