Priporočila za ravnanje v UKCL v vročih dneh

  • sreda, 14. julij 2010
(Foto: Shutterstock)

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) se zavedajo, da smo v poletnih mesecih v delovnih in bivalnih prostorih priča visokim temperaturam, ki negativno vplivajo na ugodje v prostoru. Vsi prostori v UKCL niso ustrezno hlajeni, zaradi česar se vsem pacientom in obiskovalcem opravičujejo ter prosijo za razumevanje. Da bi naši pacienti imeli čim bolj olajšano bivanje v vročih dneh, je v UKCL za hlajenje poskrbljeno v vseh enotah intenzivne nege in terapije, lansko leto pa so izboljšali bivalne in delovne pogoje tudi v 8. nadstropju glavne stavbe. Hlajene so tudi novogradnje.

Žal so tehnične možnosti hlajenja glavne stavbe UKCL (stavba je bila zgrajena leta 1974) močno omejene zaradi pomanjkanja ustreznih tehničnih prostorov oz. povezav tako po vertikali kot po horizontali. Kljub temu so v UKCL na podlagi analize izvedli razpis za projektiranje hlajenja v glavni stavbi UKCL in se sedaj odvija projektiranje. Ob enem so v zaključni fazi s projektiranjem povečanja moči hladilne strojnice. Prizadevajo si, da bi hlajenje v nekaterih nadstropjih lahko izvedli že v tem poletju, v kolikor pa bi se izkazalo, da to ne bo mogoče, pa prihodnje poletje.

Da bi izboljšali osnovno prezračevanje osrednjih prostorov, so se prijavili na razpis Ministrstva za zdravje za energetsko sanacijo bolnišnic, pri čemer bo projekt predvidoma končan leta 2013. V okviru tega načrtujejo zamenjavo dveh klimatov, ki podhlajujeta tudi osrednji del glavne zgradbe (potrebna bo zamenjava še dveh), načrtovana pa je tudi zamenjava oken in fasade.

Za paciente, ki so v poletnih mesecih še posebej izpostavljeni vročini (predvsem v sobah na južni strani stavbe), z največjo skrbnostjo skrbijo medicinske sestre, ki v ta namen prostore ob hladnejših dnevih dneva večkrat prezračijo in so jim na voljo za njihove želje. Zaposlenim v poletnih mesecih predlagajo,  da v vročih dneh v prostorih, ki so na južni strani objekta glavne stavbe UKCL, okna zapirajo in žaluzije popolnoma spustijo med 7. uro zjutraj in 21. uro zvečer.  

Osnovni problem bolniških sob centralne stavbe je, da je projektirani sistem hlajenja predvideval ohlajevanje bolniških sob preko hodnikov, kar količinsko ne zadostuje. Vsi operacijski prostori in intenzivne nege so po vseh klinikah hlajeni z lokalnimi sistemi, enako tudi urgenca, rentgeni, lekarna in porodnišnica. Lokalne klime zahtevajo svoje napajanje in sedanji elektroenergetski sitem UKCL ne omogoča novih priključitev. Zavedati se je potrebno tudi, da prenosne klime zahtevajo dodatne vire električne energije, odvajati je treba vodni kondenz, prostor pa bi moral imeti urejen odvod vročega zraka. Tako lokalni split sistemi kot prenosne klima naprave ne ustrezajo sanitarno-higienskim pogojem v bolnišnici. Dolgoročni cilj UKCL je klimatizacija celotne bolnišnice, ki bo potekala ob celoviti prenovi zgradbe. Predvidevajo, da bodo stanje lahko izboljšali že v roku leta ali dveh.

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Nastja Lazar

Nastja Lazar dr. med. spec. dermatovenerologije

Vsi Viva strokovnjaki