Evrolist – oznaka EU za ekološke izdelke

  • NP
  • ponedeljek, 12. julij 2010

Evropska unija je z julijem uvedla obvezno uporabo evrolista – enotnega logotipa za vse predpakirane ekološke izdelke, izdelane v članicah unije, ki ustrezajo zahtevanim standardom. Za nepakirane in uvožene izdelke bo uporaba logotipa prostovoljna.

Evrolist prikazuje 12 belih zvezd, razporejenih v obliki lista na zeleni podlagi, po analogiji kroga 12 zlatih zvezd, ki je simbol solidarnosti in harmonije med evropskimi narodi. Poleg oznake EU je dovoljena uporaba drugih zasebnih, regionalnih ali nacionalnih logotipov. Poleg evrolista je obvezna tudi navedba kraja pridelave sestavin izdelka in kodne številke organa, pristojnega za nadzor. Obvezna uporaba evrolista sodi v okvir novih predpisov za označevanje izdelkov, ki veljajo od začetka julija. Uredba prinaša stroga pravila o označevanju in uporabi znaka evrolist, s čimer naj bi karseda zmanjšali zmedo med potrošniki in možne zlorabe.

"Izrazov, kot so ekološko, bio, eko … skupaj z imeni blagovnih znamk ter s praksami, ki so v rabi pri označevanju in trženju in bi lahko zavedle porabnika z namigovanjem, da izdelek ali njegove sestavine izpolnjujejo zahteve, ki jih vsebuje uredba, ni dovoljeno uporabljati za neekološke izdelke," so zapisali v uredbi. Ekološkega znaka tudi ni dovoljeno uporabljati za živila, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme. Nosilcem dejavnosti je za izpolnjevanje novih predpisov na voljo dveletno prehodno obdobje.

Evropski promet z ekoživili naj bi bil v letu 2005 vreden od 13 do 14 milijard evrov. Največji trg je Nemčija s 3,9 milijarde evrov prometa, sledita ji Italija in Francija. Letna rast trga ekoživil je po navedbah Evropske komisije od 10- do 15-odstotna. NP

Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vsi Viva strokovnjaki