Zveza Sonček odprla nov center v Šiški

  • UR
  • četrtek, 17. junij 2010
Fanika Križaj
Fanika Križaj

Sonček-Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je v Ljubljani, 16. junija, slovesno odprla nove prostore Centra Sonček Šiška na trgu Komandanta Staneta 5. Nove prostore je skupaj z bodočimi uporabniki Centra Sonček Šiška odprl Cveto Uršič, generalni direktor Direktorata za invalide pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. V krajšem kulturnem programu sta ob tej priložnosti nastopili Fanika Križaj, finalistka šova Slovenija ima talent, in Sončkova dramsko pevska skupina. Odprtju novega centra je sledil dan odprtih vrat, v okviru katerega so se zvrstile različne športne, družabne in kulturne aktivnostmi, med drugim tudi odprtje Sončkove posredovalnice rabljenih predmetov.

Osnovna dejavnost centra bo program varstva, vodenja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji. Poleg tega se bodo v novem centru izvajale še storitve prevozov za osebe invalidnostjo, različni socialni programi, svetovanje in izobraževanje, programi aktivnega preživljanja prostega časa in podobno. V VDC (varstveno delovni center) se bo vključilo 15 odraslih oseb z invalidnostjo, v programe socialnega vključevanja pa se bo vključilo nekaj deset oseb. Novi center, ki ga sestavljajo večnamenska dvorana, kletni prostori in enota VDC, bo hkrati tudi prostor za različne dejavnosti ter programe nevladnih in drugih organizacij. Vsako soboto od julija naprej pa bo v okviru centra delovala Sončkova posredovalnica rabljenih predmetov. Novi center bo rešil tudi prostorsko stisko, s katero so se soočali uporabniki storitve VDC na Rožanski ulici 2 v Ljubljani.

Predsednik Zveze Sonček Iztok Suhadolnik je o novi pridobitvi povedal: »Na tej lokaciji bodo Zveza Sonček in društva pridobila še večnamenski prostor za  različne prireditve, programe in dejavnosti. Tu načrtujemo izvajanje izobraževanj za potrebe Zveze Sonček in društev, kulturno umetniške dejavnosti naših članov in druge zabavne ter športne aktivnosti. Pričakujemo, da se nam bodo pridružili someščani iz bližnje in daljne okolice, da bomo lahko vse te prosto časovne aktivnosti izvajali v sožitju z lokalno skupnostjo. ... Poleg osnovne dejavnosti in že utečenih programov pa bomo tu organizirali tudi našo novo dejavnost in sicer zbiranje, obnavljanje ter prodajo rabljenih predmetov, ki bo dodatno popestrila možnosti zaposlitve naših uporabnikov in ustvarila dodaten prihodek.«

Zveza Sonček si je želela imeti večji center v Ljubljani, ki bi imel dovolj prostora za različne dejavnosti in prireditve, bi bil odprt navzven v lokalno okolje in bi ponujal raznolike programe za različne ciljne skupine. Leta 2004 je dobila Zveza Sonček priložnost, da pridobi primerne prostore v Šiški, zato je sredi decembra odkupila staro Mercatorjevo trgovino na tem območju. V letu 2006 je Zveza Sonček pričela z organizacijo obnove stavbe ter sklenila gradbeno pogodbo z Gradbenim podjetjem Bežigrad. Proces obnove je bil dolgotrajen in pogosto prekinjen zaradi pomanjkanja sredstev. Do sedaj so končana gradbena in obrtniška dela v pritličju objekta. Manjka še večji del strojne opreme, kamor sodijo tudi dvigala za dostop v klet. V kleti so urejene le ene sanitarije, preostanek kleti pa bo dokončan, ko bodo na razpolago potrebna finančna sredstva. Investicija v Center Sonček Šiška trenutno znaša 950.000 evrov. Njena celotna vrednost pa se bo precej povečala, ko bo izstavljeni vsi računi.  

Zveza Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična – nacionalna invalidska organizacija. Vanjo se z namenom lažjega uresničevanja skupnih potreb ter zakonskih pravic združuje 15 regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom ter Športno društvo »Žarek«. Zveza Sonček se neposredno vključuje tudi v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS in Evropsko združenje servisov za osebe z invalidnostjo EASPD.  
 

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki