Civilna družba o Strategiji Evropa 2020

  • NP
  • sreda, 16. junij 2010
(Foto: Shutterstock)

Pred jutrišnjim Vrhom EU, na katerem bodo vodje držav odločali o Strategiji Evropa 2020, so slovenske organizacije civilne družbe poslale pismo predsedniku vlade Borutu Pahorju in vsem ministrom. V njem so predstavile svoja stališča in pričakovanja, ki so jih predstavili na današnji novinarski konferenci, glede Strategije ter glede njenega izvajanja na nacionalni ravni.

Anamarija Slabe z Inštituta za trajnostni razvoj, predsednica Okoljskega centra in podpredsednica Evropskega okoljskega biroja, je povedala, da je vrsta slovenskih organizacij civilne družbe spremljala pripravo Strategije EU 2020, nekatere pa so tudi sodelovale s pripombami. Skupna evropska vizija civilne družbe je povzeta v Manifestu Pomladne zveze, ki ga je podprla tudi vrsta slovenskih organizacij. To vizijo so predsedniku vlade predstavili že v marcu. Pomladna zveza – Spring Alliance je evropska pobuda, ki so jo leta 2009 ustanovile štiri vodilne evropske organizacije civilne družbe – Evropski okolji biro, Konfederacija evropskih sindikatov, Socialna platforma in evropska nevladna konfederacija za pomoč in razvoj CONCORD, podpira pa jo široka mreža organizacij in posameznikov.

Tina Michieli s CNVOS – Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, podpredsednica Evropskega sveta neprofitnih organizacij CEDAG, je poudarila: "Od vlade pričakujemo, da bo mnenja slovenskih organizacij civilne družbe in konkretne predloge Manifesta Pomladne zveze čim bolj upoštevala pri pripravi nacionalnih programov reform oz. Strategije razvoja Slovenije."

Marjan Huč s SLOGE – platforme NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, član evropske nevladne konfederacije za pomoč in razvoj CONCORD, je opozoril na odgovorno vlogo Slovenije v svetu in njen prispevek k izpolnjevanju Razvojnih ciljev tisočletja. "Hkrati od Slovenije pričakujemo, da bo poskrbela za večjo skladnost nacionalnih politik z uradno razvojno pomočjo," je povedal.

Predstavniki civilne družbe so izpostavili zlasti štiri zadeve, ki bi jih bilo po njihovem mnenju potrebno upoštevati pri nacionalnih programih reform, in sicer:
  • davčno obremenitev rabe neobnovljivih naravnih virov in hkratno davčno razbremenitev dela;
  • odločen prehod v nizkoogljično družbo, s hkratno zagotovitvijo socialno pravične porazdelitve bremen;
  • izboljšanje demokracije s konkretnimi ukrepi za omogočanje dela nevladnih organizacij, zlasti z dostopnostjo do finančnih virov za njihovo delovanje;
  • povečanje višine in učinkovitosti razvojne pomoči na 0,33% BNP do leta 2015, ter povečanje globalnega učenja v širši javnosti, za zagotovitev globalne solidarnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Nastja Lazar

Nastja Lazar dr. med. spec. dermatovenerologije

Vsi Viva strokovnjaki