Devet let spletnega svetovanja mladim v programu To sem jaz

  • UR
  • sreda, 02. junij 2010
(Foto: Jupiterimages)

Svetovalna mreža strokovne spletne pomoči

Preventivni program To sem jaz, ki ga financirajo in razvijajo na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, je praznoval deveto obletnico dela. Spletna svetovalnica za mladostnike deluje na spletnem naslovu tosemjaz.net. Programske dejavnosti na spletu in v šolskem okolju so usmerjene v promocijo pozitivne samopodobe, razvoj socialnih veščin in duševnega zdravja med mladimi. Program je v minulih letih prejel pet domačih in mednarodnih nagrad, vezanih na spletno svetovanje mladostnikom in spletno komuniciranje v promociji zdravja.

»V devetih letih smo postopoma in z vztrajnim načrtnim delom uspeli zgraditi največji slovenski spletni svetovalni portal za mladino. Obletnico praznujemo z občutkom, da smo mladim ponudili nekaj dobrega in koristnega. Spletna svetovalnica na naslovu tosemjaz.net najstnikom omogoča javen, preprost, hiter, brezplačen, anonimen in učinkovit dostop do strokovne pomoči pri reševanju problemov in informiranju. Na spletnem mestu lahko mladostniki zastavijo kakršno koli vprašanje o problemih odraščanja.

Odgovarjajo jim strokovnjaki, med njimi psihologi, zdravniki različnih specializacij, socialni delavci in socialni pedagogi. Od ustanovitve spletne svetovalnice do danes smo mladostnikom odgovorili na več kot 19.500 vprašanj, povezanih z dilemami in pastmi odraščanja. Mladostnike podpiramo pri reševanju vsakdanjih problemov. Uspešno delovanje programa omogoča široka mreža 35 strokovnjakov iz različnih delovnih sredin in vsaj desetih ustanov. Vsi strokovnjaki so prostovoljci in se v spletno svetovanje mladim vključujejo brezpogojno in brezplačno.

Rdeča nit programa je, da se v vseh letih delovanja odzivamo na potrebe mladih in pri tem smiselno uporabljamo prednosti spletne tehnologije,« je ob obletnici povedala Ksenija Lekić, vodja preventivnega programa To sem jaz, ki je spletno svetovalnico v minulem letu predstavila na dveh mednarodnih konferencah, v Litvi na evropski konferenci promocije zdravja v šolah in na Nizozemskem na prvi mednarodni konferenci e-duševnega zdravja.

Ob boku zdravstvenega portala za odrasle med.over.net, ki je obeležil že 10 let dela, se tudi mladinski portal tosemjaz.net potrjuje kot široko uporaben in dobro obiskan svetovalni prostor za reševanje težav. S spletnim informiranjem in svetovanjem dosežemo populacijo povprečnih najstnikov z vsakdanjimi problemi, obenem pa tudi najstnike, ki v anonimnem virtualnem okolju samoiniciativno poiščejo pomoč zaradi najtežjih stisk, povezanih s samomorilnim razmišljanjem, samopoškodbenim vedenjem, iskanjem življenjskega smisla, spolnimi zlorabami, motnjami hranjenja in najstniškimi nosečnostmi.

Večina spletnih vprašanj je povezanih z lažjimi problemi, približno šest odstotkov vprašanj pa izvira iz najtežjih mladostniških stisk. V primeru hudih stisk spletno svetovanje ne more nadomestiti osebnega svetovanja in pomoči v živo, a tudi v teh situacijah lahko spletni svetovalec ponudi podporo in z ustrezno intervencijo soustvarja rešitev problema. V enem letu v svetovalnici beležijo več kot 2.500 odgovorjenih vprašanj in več kot 100.000 uporabnikov. Nujno je skrbno dnevno urejanje spletnih vsebin. Urednica spletne svetovalnice je sociologinja Petra Tratnjek, ki je v dnevnem stiku z najstniki in spletnimi svetovalci. Odgovor svetovalca je na spletu objavljen v povprečju v treh do sedmih dneh. Spletno svetovanje je uspešno vsakič, kadar svetovalec uspe najstnika usmeriti k pozitivnim spremembam. Uporabniki spletne svetovalnice so večinoma stari od 13 do 18 let. E-svetovalnica je v šolskem okolju nadgrajena z izvajanjem preventivnih delavnic za razvoj samopodobe in socialnih veščin, ki lahko mladostnikom koristijo pri obvladovanju življenjskih problemov, zahtev in razvojnih priložnosti.

Strokovno srečanje ob 9-letnici preventivnega programa To sem jaz
Sstrokovnega srečanja se je ob obletnici programa na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje udeležilo 25 ustvarjalcev programa. Udeležencem je predaval prof. dr. Peter Praper, specialist klinične psihologije in psihoterapevt ter avtor več knjig s področja psihoterapije. Udeleženci srečanja so izrazili pripravljenost za nadaljnje delo na www.tosemjaz.net. Obenem so opozorili na problem pomanjkanja virov pomoči, ki bi mladim ponudili še boljši dostop do pravočasne strokovne opore v stiski. V Celju strokovnjaki, ki delajo z mladimi, že več let izpostavljajo potrebo po svetovalnem centru za celjsko regijo.

»Spletna svetovalnica je ena od dopolnilnih oblik pomoči. Spremembe v zadnjih dveh desetletjih terjajo prilagoditve obstoječih vsebin in organizacije dela z otroci in mladostniki ter razvoj nekaterih novih oblik dela z njimi tako v okviru zdravstvenega kot tudi drugih sistemov. Mladostnikovim dejanskim izzivom in problemom odraščanja se je potrebno približati s pretanjeno občutljivostjo in pozornostjo. Šele takrat se nam bodo odprli v vseh svojih aktualnih problemih. Hitra dinamika življenja, vedno nove in nove zahteve po kreativnosti, prilagodljivosti, izzivi, tveganja in nevarnosti v mladih sprožajo zanimanje in radovednost, pa tudi dileme, dvome o sebi, iskanje smisla življenja ter drugačnih načinov potrjevanja in zadovoljevanja osnovnih psiholoških in telesnih potreb.

Mladim in njihovim potrebam se v luči potrebnih sprememb skušamo prilagoditi tudi pri pripravi nacionalnega programa za duševno zdravje, ki poteka na Ministrstvu za zdravje. V programu je velika pozornost namenjena vzpostavitvi razvejanega sistema za krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov, za zgodnje prepoznavanje težav ter za pravočasno in optimalno obravnavo ter enakopraven dostop do teh možnosti v celotni državi,« je dejala Nuša Konec Juričič, zdravnica in predstojnica oddelka za socialno medicino in promocijo zdravja na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje.

Tudi na celjskem Dispanzerju za psihohigieno otrok in mladine na podlagi večletnih podatkov ugotavljajo, da duševne težave med otroki in mladostniki naraščajo, obenem pa primanjkuje virov za hitro strokovno pomoč, ki bi preprečili poglabljanje mladostnikovih težav. »Potrebovali bi več organiziranih skupinskih oblik dela tako za mladostnike kot za starše. Potrebujemo še več ustreznega kadra tako v zdravstvenih službah, na šolah, v socialnih inštitucijah in nevladnih organizacijah. Velik doprinos je že nekaj let dobro delujoča spletna svetovalnica To sem jaz, pred kratkim ustanovljena celjska svetovalnica za odrasle Tu smo zate, potrebe pa kličejo tudi po svetovalnem centru za celjsko regijo,« je dejala mag. Marjana Velikanje, predstojnica Dispanzerja za psihohigieno otrok in mladine v Zdravstvenem domu Celje.

»Strokovne delavke v dispanzerju se pri mladostnikih srečujemo z različnimi težavami, kot so čustvene in vedenjske težave, motnje hranjenja, razpoloženjske motnje, avtoagresivno vedenje, panika, zloraba psihoaktivnih snovi, začetne psihoze, tudi nevrotične motnje, kot so fobije, socialna tesnoba, panika, spolne zlorabe, učne težave, nesoglasja in neprimerna komunikacija v družini, adolescentne krize, samomorilne misli in poskusi samomora, motnje socialnega funkcioniranja in nizka samopodoba. Duševna stiska mladostnika si najde pogosto izhod v znakih kronično ponavljajočih se bolečinah v trebuhu, glavobolih, slabosti, vrtoglavicah. Le redko se kaže problematika na enem področju.

 V večini primerov gre za večplastno etiologijo motenj. Na dispanzerju beležimo v letu dni od 110 do 125  napotenih mladostnikov z različnimi težavami. Mladostniki se pogosto doživljajo na precej negativen in neustrezen način. Želijo si podporo pri osamosvajanju in oblikovanju lastne identitete ter pomoč pri razvijanju različnih socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti. Skupaj s starši ustvarjamo pogoje za pogovor, v katerem se mladostnik in starši slišijo in začnejo razmišljati o možnih korakih v smeri rešitve. Pomembno pri tem je, da se ustvari med mladostnikom in njemu pomembnimi ljudmi zaupen odnos, ki omogoča prepoznavanje potencialov, ki bodo omogočali mladostniku pripravljenost za prevzemanje lastne odgovornosti, vsem udeleženim v reševanju težav pa prepoznavanje, da je potrebna sprememba pri vsakem posamezniku in ne samo pri osebi s težavo.« Strokovnjaki poudarjajo, da je za učinkovito obravnavo mladostnika pomembna celostna obravnava v sistemu, ki v reševanju problema poveže družino, šolo in zdravstvene ustanove ter druge podporne službe.

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Denis Baš

Denis Baš dr.med. spec. pediatrije

Postavi vprašanje

Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki