Počistite domačo lekarno

(Foto: Grega Žunič)

Teden zdravja so v lekarnah namenili odpadnim zdravilom

Napačno ravnanje z zdravili lahko povzroči veliko škode tako človeku kot tudi okolju, je na tiskovni konferenci ob začetku tedna zdravja povedala Monika Sonc, mag. farm., spec., v. d. predsednice Lekarniške zbornice Slovenije. Zato so Lekarniška zbornica Slovenije in lekarniški farmacevti tokratni teden zdravja, ki poteka med 19. in 24. aprilom, namenili ozaveščanju o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili in njihovem varnem odlaganju. V lekarnah bodo na to opozarjali s plakati in z zloženkami, lekarniški farmacevti pa bod obiskovalcem na voljo tudi za pojasnila in pomoč pri zbiranju odpadnih zdravil, ki jih lahko od letošnjega januarja vračamo tudi v lekarne.

Monika Sonc je opozorila na kopičenje zdravil v domačih lekarnah, ki je v Sloveniji dokaj pogosto, še posebno pri kroničnih in starejših bolnikih. "Doma naj bodo samo zdravila, ki jih potrebujemo, saj tako zmanjšamo količino odpadnih zdravil. Teh nikakor ne smemo zavreči med navadne smeti, saj gre za nevarne odpadke, ki jih je treba prinesti v lekarno ali na kako drugo mesto, kjer zbirajo odpadna zdravila. S tem obenem razbremenjujemo zdravstveno blagajno." Že manjše količine zdravil, ki jih zlijemo v školjko, namreč lahko vplivajo na razvoj in razmnoževanje vodnih organizmov, hkrati pa onesnažujejo vire pitne vode in s tem posredno škodujejo tudi človeku.

"Med odpadna zdravila spadajo vsa zdravila s pretečenim rokom uporabnosti, zdravila spremenjenega videza, zdravila, ki so nam ostala po zdravljenju in jih ne potrebujemo več, in zdravila, ki so bila neustrezno hranjena," pravi Bojan Madjar, mag. farm., iz Pomurskih lekarn, koordinator projekta Vprašajte o svojem zdravilu Lekarniške zbornice Slovenije. Statistike namreč kažejo, da so zdravila vzrok za več kot polovico vseh zastrupitev, zato je pomembno, da vsaj enkrat na leto pregledamo, katera zdravila so še uporabna in katera sodijo med odpadna zdravila. Možnost napačne rabe in celo zlorabe zdravil precej zmanjšamo z njihovim pravilnim shranjevanjem. Zdravila ne smejo biti neposredno izpostavljena sončni svetlobi, previsoki ali prenizki temperaturi in vlagi, kajti v takšnih razmerah se njihova učinkovitost zmanjša, lahko pa postanejo celo škodljiva. To je pomembno zlasti takrat, ko zdravila nosimo s seboj, denimo na potovanju.

Za sprejemanje in nadaljnje ravnanje z odpadnimi zdravili so prevzeli skrb veletrgovci z zdravili, ki so lekarne opremili s posebnimi zabojniki. "Podjetje Kemofarmacija je nosilec skupnega načrta zbiranja odpadnih zdravil. Z zbirnimi posodami smo opremili več kot 500 zbirnih mest po vsej Sloveniji, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa smo zbrali in uničili več kot 4100 kg odpadnih zdravil," je povedal Davorin Poherc, mag. farm., predsednik uprave družbe Kemofarmacija.

Akcijo ozaveščanja o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili so podprli tudi organizatorji akcije Očistimo Slovenijo. Kot je povedal Janez Matos iz društva Ekologi brez meja, so takšne akcije pomembne z vidika zmanjševanja količine odpadkov, obenem pa opozarjajo na pomen ločenega zbiranja odpadkov za potrebe recikliranja. Opozoril je še, da je skoraj polovica od več kot 12 tisoč evidentiranih divjih odlagališč vsebovala nevarne odpadke.

V lekarnah od januarja letos sprejemajo naslednja odpadna zdravila:
  • odpadna zdravila v trdnem stanju (tablete, kapsule, svečke …), ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti embalaži – ne nujno originalno zaprta;
  • odpadna zdravila v obliki praškov ali tekočin (praški, posipala, kreme, sirupi, kapljice …), ki so originalno zaprta v nepoškodovani in čisti embalaži, vendar še niso bila odprta, pretrgana ali kako drugače spremenjena.

Galerija

Grega Žunič

Bojan Madjar Grega Žunič

Monika Sonc Grega Žunič

Davorin Poherc Grega Žunič

Janez Matos Grega Žunič

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki