Vpliv glasbe na spolno življenje

  • T.ko
  • ponedeljek, 27. december 2010
(Foto: Shutterstock)

Raziskava, objavljena v reviji American Journal of Preventive Medicine, kaže, da dekleta in fantje, ki poslušajo glasbo, katere besedila vsebujejo seksualne namige, pogosteje bolj zgodaj začnejo s spolnim življenjem.

V raziskavi je sodelovalo 711 fantov in deklet, starih štirinajst in petnajst let, ki so jih spraševali o glasbi, ki jo poslušajo, in njihovih spolnih navadah. Odkrili so, da so mladi, ki poslušajo glasbo z eksplicitnimi omembami seksa, pogosteje spolno aktivni kot njihovi vrstniki.