Zgodnja puberteta in agresija pri dekletih

  • sobota, 07. julij 2012

Tudi dekleta so lahko agresivna

Zgodnji nastop pubertete je pri nekaterih dekletih povezan z agresivnim obnašanjem. Raziskovalci so preučevali 330 petošolk in ugotovili, da imajo dekleta, ki so zgodaj vstopila v puberteto, v povprečju večje možnosti za agresivno obnašanje (pretepanje, izzivanje, obrekovanje …).

Agresivna so bila predvsem dekleta, ki so trpela zaradi šibke povezanosti s starši. To pomeni, da starši niso dovolj skrbeli zanje, da se z njimi niso pogovarjali o težavah ter slabo nadzirali njihove prihode in odhode. Skrbni in zavzeti starši lahko zaščitijo svoje hčere pred vedenjskimi motnjami, ki utegnejo spremljati zgodnjo puberteto.


Zakaj je zgodnja puberteta povezana z vedenjskimi motnjami, še ni znano. Avtorji študije menijo, da imajo dekleta, ki zgodaj dozorijo, več možnosti za preživljanje časa s starejšimi fanti, ki bi nanje utegnili slabo vplivati. Toda starši lahko pomembno prispevajo, da njihove hčere ne bi bile žrtve tovrstnih vplivov. Raziskovalci so spraševali dekleta o skrbnosti njihovih mater, ali so do njih nežne in ali se pogosto družijo. Ugotovili so, da je zgodnja puberteta povezana s fizično agresijo, vendar le pri dekletih, ki so trpela zaradi zanemarjanja. Zgodnja puberteta je povezana tudi z drugimi oblikami agresije, vendar znova samo med dekleti, ki so občutila pomanjkanje skrbnosti, komunikacije s starši in starševskega nadzora.

Starši bi se morali zavedati, kako stresno je preživljanje pubertete, zlasti za dekleta, ki dozorijo prej kot vrstnice. Splošni nasvet staršem se glasi, naj bodo »topli in polni podpore«, hkrati pa pripravljeni postaviti pravila glede obnašanja svojih otrok. Pri tem morajo upoštevati otrokovo mnenje in vrednote ter se izogibati pridiganju. Namesto tega bi morali starši otrokom zastavljati vprašanja in jim s tem pomagati, da sami raziščejo različne oblike soočanja s težavami.