Brez darovalcev organov bi marsikdo ostal brez možnosti za preživetje

  • VMDL
  • ponedeljek, 12. oktober 2020
(Foto: UKC)

V letošnjem letu je na aktivni čakalni listi za presaditev organov prijavljenih 156 oseb.

Ob Evropskem dnevu darovanja in presaditve organov, ki ga obeležujemo 10. oktobra ter v okviru kampanje »Kaj vas spodbudi k darovanju?« so strokovnjaki opozorili na pomembno vlogo darovanja organov, saj je transplantacija organov ali tkiv pogosto edini način, da se bolniku reši življenje.

Po podatkih Eurotransplanta, organizacije, ki združuje transplantacijske centre, laboratorije in donorske bolnišnice iz osmih evropskih držav članic, je lani darovanje organov in tkiv prispevalo k ohranitvi kar 7.406 življenj. A, kot opozarja kampanja »Kaj vas spodbudi k darovanju?«, je še vedno na voljo premalo organov glede na stalno naraščajočo potrebo Tako po ocenah v Evropi med čakanjem na presaditev vsak dan umre 18 ljudi. Po drugi strani pa lahko en sam darovalec reši kar osem življenj.

Ob tem dodaten izziv predstavljala tudi epidemija covid-19. V številnih evropskih državah in tudi drugod po svetu so namreč v tem času opravili precej manj presaditev. Kot je povedal prof. dr. Miha Arnol, vodja centra za transplantacijo ledvic s Kliničnega oddelka za nefrologijo, UKC Ljubljana, so bili tudi v Sloveniji zelo zaskrbljeni, saj so pacienti zaradi svojega zdravstvenega stanja in zdravil, ki jih jemljejo po transplantaciji, bolj dovzetni za okužbe, prav tako pa so se bali, da bo epidemija pomenila preveliko obremenitev zdravstvenega sistema, kar bi vodilo v upad dejavnosti.

Vendar se je na koncu vse izteklo veliko bolje, kot so pričakovali. Po prvih treh tednih epidemije, ko niso opravili nobene presaditve, so naenkrat v Slovenijo začeli prihajati kakovostnejši organi. K temu je prispevalo tudi to, da so nekateri transplantacijski centri v tujini zaradi slabše lokalne epidemiološke situacije bistveno zmanjšali obseg delovanja transplantacijskega programa.

Soočeni z zapiranjem meja ob pojavu covida-19, pa so strokovnjaki vseeno začeli pospešeno razmišljati tudi o alternativnih načinih pridobivanja organov. Doc. dr. Blaž Trotovšek, strokovnjak za presaditev jeter, je mnenja, da bi lahko do večjega števila organov prišli z ureditvijo darovanja po srčni smrti, ki pa terja širši družbeni konsenz. Poleg tega upa na napredek znanosti na področjih, kot je darovanje jeter, kjer je mogoča delitev organa.

Mnenje deli tudi travmatolog Andrej Gadžijev, dr. med., pomočnik direktorice za strokovno-medicinske zadeve na Slovenija Transplant, ki je poudaril, da bi se veljalo ponovno začeti pogovarjati o spremembi zakonodaje. Po njegovem mnenju bi na stalno naraščajočo potrebo po organih lahko odgovorili z uzakonitvijo t. i. opt-out sistema. V skladu s tem je vsak prebivalec avtomatsko po smrti tudi darovalec, razen, če se za časa življenja opredeli drugače.

Kljub temu da je Slovenija Transplant izjemno aktiven, kar se ozaveščanja javnosti tiče, Gadžijev ugotavlja, da številka – v Sloveniji imamo 20 darovalcev na milijon prebivalcev – že leta ostaja nespremenjena. »Razloge za to poznamo: veliko manj ljudi te dni umira zaradi poškodb glave, umirajo zaradi drugih bolezni, številni od njih imajo tudi pridružene bolezni, posledično pa seveda število za presaditev primernih organov upada. Zato si želimo, da bi se v register darovalcev vpisalo čim več ljudi,« poziva Gadžijev. Ker je zadnji dve leti vpis med darovalce mogoč tudi prek spletnega portala e-uprava, večjih ovir za vpis praktično več ni.


Kako postanete darovalec

Če želite postati darovalec, se osebno zglasite na Zavodu Republike Slovenija za presaditve organov in tkiv – Slovenija Transplant ali na enem od njihovih pooblaščenih mest po Sloveniji. Prijavo pa lahko opravite tudi elektronsko prek spletnega mesta eUprava.

Če se boste prijavili osebno, s seboj prinesite osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja ter pred pooblaščeno osebo izpolnite pristopno izjavo darovalca. V kolikor se boste prijavljali prek spleta, potrebujete veljavno spletno digitalno potrdilo, izdano v Sloveniji.

Za darovanje delov telesa po smrti se lahko za časa življenja opredelite, če ste dopolnili 15 let (mlajši pa le s privolitvijo zakonitega zastopnika).

Vpogled v elektronsko zbirko podatkov je omogočen le pooblaščenim zdravnikom po posameznikovi smrti.
Svojo opredelitev lahko pri pooblaščenih osebah Eurotransplanta Slovenije kadarkoli prekličete, ali pa to storite sami v primeru elektronske opredelitve.

Več informacij o darovanju organov najdete na spletna strani postanidarovalec.si.