Telekom Slovenije je razvil rešitev, ki zdravstvenemu osebju omogoča spremljanje bolnikov s koronavirusom na daljavo

  • sreda, 01. april 2020
Uporabnik telemedicine v uporabo na domu prejme naprave za spremljanje ključnih kazalnikov zdravstvenega stanja, ki so brezžično povezane s tabličnim računalnikom.
Uporabnik telemedicine v uporabo na domu prejme naprave za spremljanje ključnih kazalnikov zdravstvenega stanja, ki so brezžično povezane s tabličnim računalnikom.

Telekom Slovenije, ki je skupaj s partnerji v lanskem letu razvil in predstavil tehnološko rešitev za telemedicinsko obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznimi na daljavo, je za potrebe spremljanja bolnikov s koronavirusom pripravljeno rešitev nadgradil tako, da odslej zdravstvenemu osebju omogoča njihovo spremljanje na daljavo. Rešitev že uporabljajo v pred kratkim ustanovljenem Telemedicinskem centru UKC Ljubljana in na ta način obravnavajo prve bolnike, ki so sicer v izolaciji v domačem okolju.

S telemedicinsko rešitvijo Telekoma Slovenije zdravstveno osebje zdravi bolnike s COVID-19 brez neposrednega stika:
  • bolnik si doma z brezžičnimi merilniki izmeri določene vitalne funkcije (npr. saturacijo kisika v krvi, pulz, pritisk, EKG, telesno temperaturo …). Merilniki so prek aplikacije E-zdravje povezani s tablico ali pametnim telefonom, ki je pri bolniku;
  • izmerjeni parametri se samodejno in na varen način prek telemedicinske platforme prenesejo do zdravstvenega portala, ki samodejno zazna morebitna kritična odstopanja vitalnih funkcij od normalnih vrednosti;
  • na podlagi prejetih podatkov se po potrebi sproži alarm za zdravstveno osebje;
  • na tej osnovi zdravstveno osebje preveri stanje pri pacientu in se ustrezno odzove.

Telemedicinska platforma je povezana z nacionalnimi sistemi eZdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Zdravniki in medicinske sestre na ta način bolnike spremljajo neprestano (24/7), zdravstveni delavci in ostali bolniki, ki se zdravijo v zdravstvenih ustanovah, pa so zaradi tega bistveno manj izpostavljeni tveganju okužbe. Bolnik lahko z zdravstvenim osebjem na daljavo komunicira prek aplikacije s sporočili ali video klici, v aplikaciji pregleduje rezultate meritev, v njej so mu na voljo tudi izobraževalne vsebine in navodila.

Rešitev omogoča tudi preventivno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih v organizaciji (na primer zdravstvenega osebja, osebja v domovih za starejše …) z namenom preprečevanja širjenja nadaljnjih okužb.

»Pri telemedicinskih storitvah je zelo pomemben osebni vidik. Stalen nadzor nad boleznijo bolnikom na njihovem domu daje občutek večje varnosti. Ob tem je naša rešitev koristna tudi zaradi zmanjševanja tveganja okužb zdravstvenega osebja in drugih bolnikov oz. obiskovalcev zdravstvenih ustanov. Nenazadnje pa telemedicinska obravnava bolnikov povečuje zdravstvene kapacitete izvajalcev zdravstvenih storitev, učinkovitost izrabe obstoječih virov, na primer posteljnih kapacitet bolnišnic, zdravstvenega osebja, in zmanjšuje stroške, saj bolnišnično-oskrbni dan sicer državo stane preko 110 evrov ... V obstoječi situaciji, ko so številni starejši in kronični bolniki zaradi pandemije doma in zaradi izoliranosti prepuščeni sami sebi, bi bilo tovrstne storitve po zgledu razvitih držav potrebno čim prej zagotoviti vsem, ki jih potrebujejo. Na ta način bi lahko preprečili številne zaplete, prezgodnje smrti ter nepotrebne stroške in vsaj delno obvladali naraščajočo obremenjenost zdravstvenega sistema,« ob tem poudarja Peter Pustatičnik, vodja eZdravja in eOskrbe v Telekomu Slovenije.

Pripravljeno rešitev že uspešno uporabljajo tudi v pilotnih okoljih (Krško, Celje), kjer testirajo rešitev v okviru osnutka zakona o dolgotrajni oskrbi.

Rešitev, ki jo je Telekom Slovenije razvil skupaj s partnerji (UKC Ljubljana, Klinika Golnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje, ZDUS, Inštitut Antona Trstenjaka, Medicinska fakulteta v Ljubljani in Zdravstveni dom Trebnje), je registrirana kot medicinski pripomoček. Varnost in učinkovitost uporabe je bila uspešno potrjena v okviru klinične študije. Bila je prepoznana tudi kot mednarodni primer dobre prakse v EU strokovnih programih Home Care in HOPE.
Galerija

Uporabnik telemedicine v uporabo na domu prejme naprave za spremljanje ključnih kazalnikov zdravstvenega stanja, ki so brezžično povezane s tabličnim računalnikom.

Uporabnik redno opravlja meritve (na primer krvnega tlaka), ki se nato prek tabličnega računalnika samodejno zabeležijo na tablici in takoj prenesejo na zdravstveni portal telemedicinski center (k zdravstvenemu osebju), ki deluje 24 dni na dan, 7 dni v tednu.

Zdravstveno osebje prek zdravstvenega portala redno (24/7) spremlja meritve pacientov, ob tem pa sistem samodejno opozarja na morebitna odstopanja, da se lahko osebje hitreje ustrezno odzove na spremembe zdravstvenega stanja pacienta.

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Bogdan Ambrožič

dr. Bogdan Ambrožič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki